Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – komu przysługuje?


Kto ma prawo ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane ? Prawo do przysługuje osobom fizycznym, które: 1)poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją, która polegała na: budowie budynku mieszkalnego (budynek lub jego część, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a także urządzenia techniczne, które zapewniają możliwość użytkowania tego budynku lub jego części… Czytaj dalej Zwrot podatku VAT za materiały budowlane – komu przysługuje?