Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy – wymagania lokalowe


Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dzieciecych Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zarządza się, co następuje: § 1. W lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, są zapewnione bezpieczne i… Czytaj dalej Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy – wymagania lokalowe

Jak założyć żłobek?


Założenie prywatnego żłobka W naszym kraju działa ok. 400 żłobków publicznych i niepublicznych, w których opiekę znajduje blisko 30 tys. dzieci. A potrzeby są o wiele większe, bo maluchów w wieku 0-3 jest 1.5 mln. Dotychczas osoby, które chciały otworzyć żłobek, napotykały problemy, bo był on uznawany za zakład opieki zdrowotnej, gdzie trzeba było spełnić… Czytaj dalej Jak założyć żłobek?