Wzór wniosku o podział majątku


Podział majątku wspólnego małżonków Gdy sąd ustanowi już rozdzielność majątkową, to każdy z małżonków może wystąpić o podział majątku wspólnego. Pamiętaj ! Aby to uzyskać nie jest potrzebny rozwód, wystarczy, że zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej następuję, gdy: ustanie małżeństwo (śmierć jednego z małżonków, uprawomocni się wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód, uprawomocni się… Czytaj dalej Wzór wniosku o podział majątku

Podział majątku małżonków


Podział majątku wspólnego Małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny, gdy ustanie między nimi wspólność małżeńska. Ustanie wspólności małżeńskiej następuje: po rozwodzie lub separacji (prawomocny wyrok rozwodowy lub orzekający separację); w razie śmierci jednego małżonka (lub obojga); po unieważnieniu małżeństwa (prawomocny wyrok unieważniający małżeństwo); jeżeli małżonkowie podpiszą intercyzę; po ustanowieniu przez sąd rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami; Zasady… Czytaj dalej Podział majątku małżonków