Wzór pozwu o alimenty na dziecko


Jak napisać pozew o alimenty na dziecko? 1. Miejsce złożenia pozwu – Pozew + załączniki należy złożyć w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich), który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu. Pamiętaj! Gdy pozew składany… Czytaj dalej Wzór pozwu o alimenty na dziecko