Wzór umowy o darowiznę samochodu


Umowa darowizny samochodu Podarować możemy wszystko: nieruchomości (dom, mieszkanie, działka), ruchomości (biżuteria, samochód, dzieła sztuki), pieniądze, prawa (np. prawo wieczystego użytkowania, własnościowe prawo do lokalu). Darowizną może być także np. umorzenie długu, ale tylko wtedy, gdy darczyńca nie zażąda czegoś w zamian. To od rodzaju darowizny zależy, jaką umowę należy sporządzić. Jeśli ktoś chce obdarować… Czytaj dalej Wzór umowy o darowiznę samochodu