Roczne rozliczenie ryczałtu


Jak rozliczać ryczałt? Osoby, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej, muszą złożyć PIT w ciągu 4 miesięcy (za 2011 r. ostateczny termin to 30 kwietnia). Inaczej sprawa wygląda z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. ryczałtem ewidencjonowanym. Muszą się one rozliczyć z fiskusem za 2011 r. do 31 stycznia. Ta forma opodatkowania cieszy… Czytaj dalej Roczne rozliczenie ryczałtu

Najem nieruchomości przez małżonków prowadzących działalność gospodarczą


Rozliczenie najmu przez małżonków Jeżeli małżonkowie wynajmują nieruchomość, która jest objęta wspólnością majątkową, to istotne jest tutaj zakwalifikowanie najmu do właściwego źródła przychodu. W sytuacji, w której najem stanowi przychód z działalności gospodarczej, to rozlicza go małżonek, który prowadzi daną działalność, a gdy rozlicza się go w ramach odrębnego źródła przychodów, to małżonkowie decydują, czy… Czytaj dalej Najem nieruchomości przez małżonków prowadzących działalność gospodarczą

Opodatkowanie najmu mieszkania zasady ogólne


Opodatkowanie najmu mieszkania na zasadach ogólnych Jeżeli wynajmowane mieszkanie ma swoje najlepsze lata eksploatacji za sobą, to często trzeba dokonywać w nim remontów, a także wymiany sprzętów, które się w nim znajdują. Opodatkowanie najmu mieszkania na zasadach ogólnych daje podatnikowi możliwość uwzględnienia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodu, a także prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od… Czytaj dalej Opodatkowanie najmu mieszkania zasady ogólne

Podatek od najmu mieszkania ryczałt


Opodatkowanie najmu mieszkania w formie ryczałtu Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła opodatkować dochody z najmu w formie ryczałtu, gdy złoży oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Formę opodatkowania należy wybrać: do 20 stycznia roku podatkowego, lub nie później niż do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w który osiągnięto pierwszy… Czytaj dalej Podatek od najmu mieszkania ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2011


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2011 r. Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zapłacić od uzyskanych w 2010r.: przychodów z działalności gospodarczej, która prowadzona jest wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej: 150.000 euro; przychodów, które zostały uzyskane wyłącznie z działalności, która jest prowadzona w formie spółki a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności… Czytaj dalej Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2011

Podatek od najmu mieszkania 2011


Opodatkowanie najmu mieszkania Co to jest najem mieszkania? Zawierając umowę najmu mieszkania, osoba wynajmująca mieszkanie zobowiązuje się oddać osobie najmującej  mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca mieszkania zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Pamiętaj! Czynsz można oznaczyć w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. Co jest przychodem z najmu mieszkania? Przychodem co… Czytaj dalej Podatek od najmu mieszkania 2011