Spadek z długami


Jak uniknąć długów spadkowych? Często spadkodawca zostawia po sobie długi zaciągnięte tuż przed śmiercią, które potem musi spłacać jego rodzina. Jak obronić się przed spłatą długów spadkowych? Spadek nabywany jest przez spadkobiercę w momencie śmierci spadkodawcy, ale nie jest to nabycie ostateczne, gdyż ma on 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,… Czytaj dalej Spadek z długami