Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego


Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku ?

Podatku nie musi płacić najbliższa rodzina spadkodawcy. Osoby, które należą do I grupy podatkowej i dziedziczą po:

  • matce, ojcu, małżonku, dziadkach, rodzeństwie, ojczymie, macosze, pasierbie

nie muszą odprowadzać podatku do urzędu skarbowego.

Jeżeli jednak Twój spadek wynosi więcej niż 9673 zł, musisz zawiadomić o tym urząd skarbowy. Należy to zrobić w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o nabyciu spadku lub daty podpisania aktu u notariusza.

Trzeba o tym pamiętać, bo jeżeli nie zrobimy  tego w podanym terminie,to trzeba będzie zapłacić podatek, tak jak pozostali członkowie I grupy podatkowej.

Tak więc należy wybrać się do urzędu skarbowego i wypełnić formularz SD-Z. Druk możesz wydrukować także z Internetu (tutaj).

Do pierwszej grupy podatkowej należą także:

  • teściowie, synowa, zięć

Te osoby muszą zapłacić podatek od spadku.

Wysokość podatku wynosi:

  • 3 % podatku – jeżeli wartość odziedziczonego majątku nie przekracza 10278 zł
  • 308,30 zł oraz 5% nadwyżki ponad kwotę 10278 zł – jeżeli spadek wynosi powyżej 10278 zł do 20556 zł
  • 822 zł i 7 % nadwyżki ponad 20556 zł – gdy spadek jest wyższy niż 20556 zł

Do II grupy podatkowej należą dalsi krewni spadkodawcy. Są to :

  • dzieci i wnuki rodzeństwa zmarłego, wujkowie i ciotki zmarłego, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa oraz rodzeństwo małżonków.

Osoby te nie muszą zgłaszać spadku w urzędzie skarbowym, gdy jego wartość nie przekracza 7276 zł.

Jeżeli tym osobom przypadło więcej, ale nie przekracza to 10278 zł – urząd skarbowy zabierze 7 %.

Gdy kwota jest większa niż 10278 zł, ale mniejsza od od 20556 zł – podatek wyniesie 719,50 zł i 9 % od nadwyżki ponad 10278 zł.

Od kwoty powyżej 20556 zł , należy zapłacić podatek w wysokości 1644,50 zł i 12 % od nadwyżki ponad 20556 zł.

Osoby z II grupy podatkowej zgłaszają spadek w urzędzie skarbowym na druku SD-3.

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Prawo spadkowe Pewnie znasz to powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Tymczasem każdego z nas prędzej czy później czeka bliższe spotkanie z prawem i znajomość prawa BARDZO się wówczas przydaje. Co takiego mam na myśli? Oczywiście chodzi o sprawę spadkową.

Prawo spadkowe dotyczy każdego człowieka. Gdy umierają rodzice – trzeba uregulować po nich sprawy majątkowe. Gdy chcemy rozporządzić własnym majątkiem na przyszłość – spisujemy testament. Problem w tym, że nieznajomość prawa może sprawić, że… prawo obróci się przeciwko Tobie.

3 pytania testowe – sprawdź swoją znajomość prawa

Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, dlatego mam do Ciebie 3 pytania:

  • Czy wiesz, że brak Twojej reakcji na wieść o śmierci bliskiej osoby może sprawić, że nabędziesz spadek ze wszystkimi jej długami?
  • Czy wiesz, że Twoje prawo do zachowku może się przedawnić?
  • Czy wiesz, że może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek od spadku, choć mógłbyś go nie płacić W OGÓLE?

To tylko kilka pytań, na które MUSISZ znać odpowiedź, jeśli czeka Cię nabycie spadku.

Wiadomo, że przepisy naszego polskiego prawa nie są łatwe, i dlatego właśnie wydano poradnik poświęcony prawu spadkowemu, który w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawa związane ze spadkiem, testamentem czy zachowkiem.

Jeżeli chcesz SAMODZIELNIE uporządkować swoje sprawy spadkowe albo swojej rodziny – teraz w prosty sposób i w jednym miejscu dowiesz się, jak to zrobić. Po prostu kliknij tutaj»