Podatek od spadku


Jaki podatek od spadku? Osoba, która odziedziczyła spadek lub otrzymała darowiznę musi liczyć się z tym, że trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy. W ciągu pół roku należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy o spadku lub darowiźnie. Jeżeli odziedziczona została nieruchomość, to udajemy się do urzędu skarbowego, na którego terenie się ona znajduje. W przypadku rzeczy ruchomych, właściwym… Czytaj dalej Podatek od spadku