Długi w spadku


Długi w spadku

Gdy osoba po której dziedziczmy popadła w długi, pożyczała pieniądze i ich nie oddawała, to po jej śmierci te zobowiązania będą stanowić cześć spadku po niej.

Nie oznacza to jednak, że spadkobierca musi pozostawione przez spadkodawcę długi spłacać.

W przypadku, gdy odziedziczyłeś nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi, masz do wyboru:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (jest to przyjęcie proste spadku), gdy tak postąpisz, to weźmiesz na siebie spłatę  wszystkich zobowiązań finansowych spadkodawcy, nawet, gdy będą one przekraczać wartość pozostawionego majątku, czyli trzeba liczyć się z tym, że odpowiesz za długi także swoim majątkiem,
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (jest to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza), gdy tak postąpisz, to odpowiesz za długi zmarłego spadkodawcy tylko do wysokości otrzymanego spadku,
  • odrzucić spadek w całości, gdy tak postąpisz, to zostaniesz wyłączony z dziedziczenia, a prawo do spadku przejdzie na inne osoby (mogą to być np. Twoje dzieci).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku musisz złożyć przed sądem lub notariuszem. Trzeba to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o spadku (termin biegnie od dnia śmierci spadkodawcy, wyjątkiem jest tutaj późniejsze otrzymanie informacji).

Jeżeli nie złożysz odpowiedniego oświadczenie, to będzie to oznaczało proste przyjęcie spadku. Trzeba pamiętać o tym, ze złożonego oświadczenia nie można odwołać.

Jak odrzucić spadek ?


Odrzucenie spadku

Jeżeli osoba, która dziedziczy spadek, przyjmie go bez ograniczeń, to będzie też musiała odpowiedzieć za długi zmarłego spadkodawcy. Spadek można też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza ( tzw. limit odpowiedzialności za długi). Prawem spadkobiercy jest także odrzucenie spadku

Jak to zrobić ?

Pamiętamy o terminie !

Oświadczanie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku ( zazwyczaj od dnia w którym zmarł spadkodawca).

Składamy oświadczenie w sądzie lub u notariusza

Oświadczenie o odrzuceniu spadku możemy złożyć w dowolnie wybranej kancelarii notarialnej, możemy to także zrobić w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. W obu przypadkach opłata wynosi 50 zł.

Wraz z oświadczeniem należy złożyć akt zgonu spadkodawcy.

Musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy dzieci, to gdy odrzucimy spadek, one staną się spadkobiercami (art.1020 k.c.). Do takiej sytuacji dochodzi, gdy odrzucimy spadek np. po ojcu, wtedy dziedziczy nasze dziecko.

Gdy dziecko nie ma jeszcze ukończone 18 lat, to w jego imieniu możemy odrzucić spadek, ale żeby to zrobić będzie  potrzebna na to zgoda sądu rodzinnego.

Spadek z długami

Gdy nie odrzucimy spadku w imieniu naszego dziecka, a spadkodawca pozostawił długi, to dziecko odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że dziecko odpowiada za długi, tylko do kwoty wartości spadku.

Prawo spadkowe Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Pewnie znasz to powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Tymczasem każdego z nas prędzej czy później czeka bliższe spotkanie z prawem i znajomość prawa BARDZO się wówczas przydaje. Co takiego mam na myśli? Oczywiście chodzi o sprawę spadkową.

Prawo spadkowe dotyczy każdego człowieka. Gdy umierają rodzice – trzeba uregulować po nich sprawy majątkowe. Gdy chcemy rozporządzić własnym majątkiem na przyszłość – spisujemy testament. Problem w tym, że nieznajomość prawa może sprawić, że… prawo obróci się przeciwko Tobie.

3 pytania testowe – sprawdź swoją znajomość prawa

Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, dlatego mam do Ciebie 3 pytania:

  • Czy wiesz, że brak Twojej reakcji na wieść o śmierci bliskiej osoby może sprawić, że nabędziesz spadek ze wszystkimi jej długami?
  • Czy wiesz, że Twoje prawo do zachowku może się przedawnić?
  • Czy wiesz, że może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek od spadku, choć mógłbyś go nie płacić W OGÓLE?

To tylko kilka pytań, na które MUSISZ znać odpowiedź, jeśli czeka Cię nabycie spadku.

Wiadomo, że przepisy naszego polskiego prawa nie są łatwe, i dlatego właśnie wydano poradnik poświęcony prawu spadkowemu, który w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawa związane ze spadkiem, testamentem czy zachowkiem.

Jeżeli chcesz SAMODZIELNIE uporządkować swoje sprawy spadkowe albo swojej rodziny – teraz w prosty sposób i w jednym miejscu dowiesz się, jak to zrobić. Po prostu kliknij tutaj»