Inwestowanie w obligacje – czteroletnie obligacje skarbu państwa


Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbu Państwa (COI) Bezpieczna Inwestycja Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek. Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na: bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy; pewności zysku;… Czytaj dalej Inwestowanie w obligacje – czteroletnie obligacje skarbu państwa

Inwestowanie w obligacje (5)


Inwestowanie w obligacje Polisa na wypadek wzrostu inflacji.. Inwestorzy w trosce o swój kapitał najbardziej obawiają się wzrostu inflacji. I tutaj z pomocą mogą przyjść instrumenty finansowe, które dadzą im gwarancje bezpieczeństwa. Są nimi czteroletnie i dziesięcioletnie obligacje skarbu państwa… Są one (tak jak pozostałe skarbowe papiery dłużne) zabezpieczone majątkiem skarbu państwa, a jeżeli chodzi… Czytaj dalej Inwestowanie w obligacje (5)

Inwestowanie w obligacje czteroletnie i obligacje dziesięcioletnie


Inwestowanie w obligacje Obligacje czteroletnie i obligacje dziesięcioletnie są instrumentami finansowymi, które w pełni zabezpieczają inwestora przed wzrostem inflacji. Obligacje te, tak jak pozostałe skarbowe papiery dłużne, mają zabezpieczenie skarbu państwa, a oprocentowanie tych obligacji również uzależnione jest od poziomu inflacji. Tak więc, gdy wzrośnie średnioroczny wskaźnik cen, wzrośnie też oprocentowanie obligacji. Osiągniecie zysku gwarantuje także… Czytaj dalej Inwestowanie w obligacje czteroletnie i obligacje dziesięcioletnie