Najem nieruchomości przez małżonków prowadzących działalność gospodarczą


Rozliczenie najmu przez małżonków Jeżeli małżonkowie wynajmują nieruchomość, która jest objęta wspólnością majątkową, to istotne jest tutaj zakwalifikowanie najmu do właściwego źródła przychodu. W sytuacji, w której najem stanowi przychód z działalności gospodarczej, to rozlicza go małżonek, który prowadzi daną działalność, a gdy rozlicza się go w ramach odrębnego źródła przychodów, to małżonkowie decydują, czy… Czytaj dalej Najem nieruchomości przez małżonków prowadzących działalność gospodarczą