Krajowy Rejestr Długów – jak trafia się do rejestru długów?


Wpisanie dłużnika do KRD

Do Krajowego Rejestru Długów wpisywane są osoby, które zalegają z opłatami ( nie płacą czynszu za mieszkanie, rat w banku).

Rejestr długów został wymyślony, by firmy (np. operatorzy telefonów komórkowych), bez problemu mogły sprawdzić, czy osoba, która chce zawrzeć umowę nie ma długów i czy jest wypłacalna.

Jeżeli  nazwisko dłużnika figuruje w Krajowym Rejestrze Długów, to wtedy jego szanse na kupienie towaru na raty, telefonu komórkowego w promocji są bardzo małe.

Wpis o dłużniku może być przechowywany w rejestrze nawet 10 lat.

Kto trafia do Krajowego Rejestru Długów?

Prawo przesłania informacji o dłużnikach mają tylko niektóre instytucje. Są one wymienione w specjalnej ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Mogą to robić m.in: banki, firmy świadczące usługi leasingu, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zakłady energetyczne, zakłady komunikacji miejskiej.

Od 14 czerwca 2009 r., dzięki nowelizacji ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej, mogą to również robić firmy windykacyjne i tzw. fundusze sekurytyzacyjne! A więc instytucje, które masowo skupują od banków niespłacane w terminie kredyty i starają się je odzyskać.

Do instytucji, które mogą wpisywać dłużników na czarne listy , zostały dopisane m.in. osoby fizyczne. Można więc np. zgłosić swojego sąsiada, jeśli pożyczyło mu się pieniądze, a on ich nie chce oddać. Ale tutaj musi być spełniony warunek: dług musi wynosić co najmniej 300 zł oraz trzeba uzyskać tytuł wykonawczy – nakazu zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności..

By zrobić to zgodnie z prawem, muszą być spełnione określone warunki:

  • łączna kwota długu musi wynieść co najmniej 200 zł, a okres zadłużenia nie może być mniejszy niż 60 dni.
  • wierzyciel musi powiadomić dłużnika o zaległościach listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, musi wyznaczyć mu także miesięczny termin na zapłacenie zaległości.

Jak dowiedzieć się, czy nasze nazwisko figuruje w Krajowym Rejestrze Długów?

Każdy ma prawo sprawdzić, czy jego dane figurują na Krajowej Liście Dłużników (art. 18 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych). Raz na 6 miesięcy można to zrobić to bezpłatnie. Za częstsze korzystanie z takiej informacji pobierana jest opłata (ok.35 zł).

Gdy w Krajowym Rejestrze Długów znajdują się nasze dane, a dług został zapłacony, to naszym prawem jest zażądać usunięcia tych danych. Obowiązkiem instytucji, której spłaciliśmy dług (w terminie 14  dni od daty uregulowania należności) jest wystąpienie do biura rejestru długów z prośbą o usunięcie danych dłużnika.

Dłużnik może sam napisać podanie do Biura Informacji Gospodarczej o usunięcie jego danych. Do podania należy dołączyć wiarygodny dowód, na uregulowanie długu oraz podać swój adres, dane instytucji, która zgłosiła go do rejestru i powołać się na załączony dowód, który potwierdza spłacenie długu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Co grozi za długi?


Kara za długi

Według Krajowego Rejestru Długów (KRD) wszelkiego rodzaju zadłużenie posiada blisko 700 tysięcy Polaków. Większość dłużników to osoby młode w wieku 26-35 lat.

Już od ponad 10 lat dane osób zadłużonych umieszczane są w specjalnych rejestrach dłużników. Największy rejestr to Krajowy Rejestr Dłużników. Aby móc umieścić tam dane osoby zadłużonej, trzeba mieć podpisaną umowę z rejestrem. W rejestrze dane umieszczają przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady energetyczne.

Kto może trafić do spisu dłużników?

Trafić do rejestru dłużników to nie problem. Wystarczy jedna niezapłacona w terminie faktura. Do rejestru nie trafia jednak każda zaległość, można wpisać dług:

  • którego wysokość to nie mniej niż 200 zł brutto (500 zł, gdy dłużnik ma firmę);
  • który nie został zapłacony przez 60 dni od daty płatności na fakturze.

Firma, której dłużnik zalega z opłatami, przed umieszczeniem danych w rejestrze, ma obowiązek wysłać wezwanie do zapłaty z podaniem terminu, do którego należy to zrobić.

Jak sprawdzić, czy nasze dane są w rejestrze dłużników?

Każdy ma prawo raz na 6 miesięcy zajrzeć do tzw. rejestru zapytań w Krajowym Rejestrze Długów i dowiedzieć się, czy jego dane są umieszczone na liście dłużników.

Uwaga! Zrobić to można osobiście w biurze informacji gospodarczej. Krajowy Rejestr Długów znajduje się we Wrocławiu, ul Armii Ludowej 21.

Wniosek, który należy wypełnić znajdziesz na stronie KRD, należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Wniosek może być tez wysłany pocztą (listem poleconym). Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu osobistego (obie strony), a także dowód wpłaty 11 zł (opłata za przesłanie raportu z rejestru).

Aby mieć możliwość sprawdzenia informacji częściej niż raz na pół roku, należy zapłacić 25 zł (gdy załatwiamy sprawę osobiście w biurze) lub 36 zł (gdy raport przesłany jest pocztą).

Jak długo nasze dane widnieją w rejestrze dłużników?

Do czasu spłacenia zadłużenia. Firma, której dłużnik spłaci zadłużenie, ma obowiązek w ciągu 14 dni od spłaty długu wysłać wniosek do Krajowego Rejestru Dłużników o wykreślenie danych z ewidencji. Jednak dłużnik musi tego dopilnować.

Gdy okaże się, że po spłacie długu, dane nadal są w rejestrze, należy zażądać od firmy, aby poinformowała KRD o spłacie zadłużenia.

Dłużnik może też sam napisać podanie o usunięcie swoich danych. Do podania należy dołączyć dowód na spłatę zadłużenia.