Krajowy Rejestr Długów – jak trafia się do rejestru długów ?


Wpisanie dłużnika do KRD

Do Krajowego Rejestru Długów wpisywane są osoby, które zalegają z opłatami ( nie płacą czynszu za mieszkanie, rat w banku).

Rejestr długów został wymyślony, by firmy (np. operatorzy telefonów komórkowych), bez problemu mogły sprawdzić, czy osoba, która chce zawrzeć umowę nie ma długów i czy jest wypłacalna.

Jeżeli  nazwisko dłużnika figuruje w Krajowym Rejestrze Długów, to wtedy jego szanse na kupienie towaru na raty, telefonu komórkowego w promocji są bardzo małe.

Wpis o dłużniku może być przechowywany w rejestrze nawet 10 lat.

Kto trafia do Krajowego Rejestru Długów?

Prawo przesłania informacji o dłużnikach mają tylko niektóre instytucje. Są one wymienione w specjalnej ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Mogą to robić m.in: banki, firmy świadczące usługi leasingu, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, zakłady energetyczne, zakłady komunikacji miejskiej.

Od 14 czerwca 2009 r., dzięki nowelizacji ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej, mogą to również robić firmy windykacyjne i tzw. fundusze sekurytyzacyjne! A więc instytucje, które masowo skupują od banków niespłacane w terminie kredyty i starają się je odzyskać.

Do instytucji, które mogą wpisywać dłużników na czarne listy , zostały dopisane m.in. osoby fizyczne. Można więc np. zgłosić swojego sąsiada, jeśli pożyczyło mu się pieniądze, a on ich nie chce oddać. Ale tutaj musi być spełniony warunek: dług musi wynosić co najmniej 300 zł oraz trzeba uzyskać tytuł wykonawczy – nakazu zapłaty lub wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności..

By zrobić to zgodnie z prawem, muszą być spełnione określone warunki:

  • łączna kwota długu musi wynieść co najmniej 200 zł, a okres zadłużenia nie może być mniejszy niż 60 dni.
  • wierzyciel musi powiadomić dłużnika o zaległościach listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, musi wyznaczyć mu także miesięczny termin na zapłacenie zaległości.

Jak dowiedzieć się, czy nasze nazwisko figuruje w Krajowym Rejestrze Długów?

Każdy ma prawo sprawdzić, czy jego dane figurują na Krajowej Liście Dłużników (art. 18 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych). Raz na 6 miesięcy można to zrobić to bezpłatnie. Za częstsze korzystanie z takiej informacji pobierana jest opłata (ok.35 zł).

Gdy w Krajowym Rejestrze Długów znajdują się nasze dane, a dług został zapłacony, to naszym prawem jest zażądać usunięcia tych danych. Obowiązkiem instytucji, której spłaciliśmy dług (w terminie 14  dni od daty uregulowania należności) jest wystąpienie do biura rejestru długów z prośbą o usunięcie danych dłużnika.

Dłużnik może sam napisać podanie do Biura Informacji Gospodarczej o usunięcie jego danych. Do podania należy dołączyć wiarygodny dowód, na uregulowanie długu oraz podać swój adres, dane instytucji, która zgłosiła go do rejestru i powołać się na załączony dowód, który potwierdza spłacenie długu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia😉

Co grozi za długi?


Kara za długi

Według Krajowego Rejestru Długów (KRD) wszelkiego rodzaju zadłużenie posiada blisko 700 tysięcy Polaków. Większość dłużników to osoby młode w wieku 26-35 lat.

Już kilka lat dane osób zadłużonych umieszczane są w specjalnych rejestrach dłużników. Największy rejestr to Krajowy Rejestr Dłużników. Aby móc umieścić tam dane osoby zadłużonej, trzeba mieć podpisaną umowę z rejestrem. W rejestrze dane umieszczają przede wszystkim banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady energetyczne.

Kto może trafić do spisu dłużników ?

Trafić do rejestru dłużników to nie problem. Wystarczy jedna niezapłacona w terminie faktura. Do rejestru nie trafia jednak każda zaległość, można wpisać dług :

  • którego wysokość to nie mniej niż 200 zł brutto (500 zł, gdy dłużnik ma firmę)
  • który nie został zapłacony przez 60 dni od daty płatności na fakturze

Firma, której dłużnik zalega z opłatami, przed umieszczeniem danych w rejestrze, ma obowiązek wysłać wezwanie do zapłaty z podaniem terminu, do którego należy to zrobić.

Jak sprawdzić, czy nasze dane są w rejestrze dłużników ?

Każdy ma prawo raz na 6 miesięcy zajrzeć do tzw. rejestru zapytań w Krajowym Rejestrze Długów i dowiedzieć się, czy jego dane są umieszczone na liście dłużników.

Zrobić to można osobiście w biurze informacji gospodarczej. Krajowy Rejestr Długów znajduje się we Wrocławiu, ul Armii Ludowej 21.

Wniosek, który należy wypełnić znajdziesz na stronie KRD , należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Wniosek może być tez wysłany pocztą (listem poleconym). Należy do niego dołączyć kserokopię dowodu osobistego (obie strony), a także dowód wpłaty 11 zł (opłata za przesłanie raportu z rejestru).

Aby mieć możliwość sprawdzenia informacji częściej niż raz na pół roku, należy zapłacić 25 zł (gdy załatwiamy sprawę osobiście w biurze) lub 36 zł (gdy raport przesłany jest pocztą).

Jak długo nasze dane widnieją w rejestrze dłużników?

Do czasu spłacenia zadłużenia. Firma, której dłużnik spłaci zadłużenie, ma obowiązek w ciągu 14 dni od spłaty długu wysłać wniosek do Krajowego Rejestru Dłużników o wykreślenie danych z ewidencji. Jednak dłużnik musi tego dopilnować.

Gdy okaże się, że po spłacie długu, dane nadal są w rejestrze, należy zażądać od firmy, aby poinformowała KRD o spłacie zadłużenia.

Dłużnik może też sam napisać podanie o usunięcie swoich danych. Do podania należy dołączyć dowód na spłatę zadłużenia.