Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje i jaki wypełnić wniosek?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • osobom, które mieszkają w lokalach, do których mają tytuł prawny;
 • osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dochód, który jest podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego należy obliczyć z ostatnich 3 miesięcy sprzed złożenia wniosku.

Pamiętaj ! Dochód gospodarstwa domowego należy obliczyć, dodając wszystkie dochody brutto (z podatkiem) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Obliczenia musza być udokumentowane zaświadczeniami o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny. W skład dochodu brutto wchodzą wszystkie zasiłki stałe oraz alimenty.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na normatywną powierzchnię, która wynosi:

 • 35 m2 dla 1 osoby;
 • 40 m2 dla 2 osób;
 • 45 m2 dla 3 osób;
 • 55 m2 dla 4 osób;
 • 65 m2 dla 5 osób;
 • 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Pamiętaj ! Kwota brutto to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej, chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 90 % wydatków, które zostały poniesione w związku z korzystaniem z mieszkania. Wchodzą tutaj w grę świadczenia okresowe, które są ponoszone przez gospodarstwo domowe, takie jak:

 • czynsz;
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego;
 • opłaty eksploatacyjne w spółdzielni mieszkaniowej.

Pamiętaj ! Świadczenie przyznawane jest na wniosek zainteresowanego w drodze decyzji administracyjnej, a wypłacane na konto zarządcy domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od 1. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym złożono wniosek, a więc, gdy wniosek zostanie złożony np. do końca lutego, to po jego rozpatrzeniu dodatek zostanie przyznany od 1 marca.

Uwaga !O świadczenie można ubiegać się mimo zadłużenia, ale musi być spełniony ten warunek:nie może dojść do kolizji z następującą przesłanką: jeżeli okaże się, ze dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawidłowych danych, to osoba go pobierająca będzie musiała zwrócić pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy?

1. Wpisujesz swoje dane: wypełnienie wniosku należy rozpocząć od podania imienia i nazwiska, daty urodzenia, a także swojego adresu z kodem. Wniosek może być wypełniony wraz z małżonkiem.

2. Wpisujesz dane zarządcy: tutaj należy podać nazwę i adres zarządcy domu – spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty, urzędu gminy (jeśli mieszkanie jest komunalne).

3. Podajesz, jakie masz mieszkanie: trzeba zaznaczyć, na jakiej podstawie zajmowane mieszkanie

Pamiętaj ! Tytuł prawny nie ma wpływu na przyznanie dodatku mieszkaniowego.

4. Dodatkowe prawa: jeżeli ktoś z domowników to osoba niepełnosprawną, to wtedy przysługuje prawo do dodatku mieszkaniowego nawet, gdy zajmowane mieszkanie jest większe niż przewidują to normy.

5. Opisujesz wyposażenie, podajesz dochody: tutaj trzeba zaznaczyć, czy w mieszkaniu jest centralne ogrzewanie, ciepła woda, gaz. Następnie podaje się: liczbę osób, które mieszkają razem, dochody rodziny, a także wydatki na lokal.

6. Podpis zarządcy twojego domu: zarządca (administrator) budynku musi złożyć podpis na wniosku, czyli potwierdza dane dotyczące mieszkania. Wnioskodawca także musi podpisać wniosek

Wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca Magdalena Prostak 20.04.1972 r.

2. Adres zamieszkania ul. Ogrodowa 41 m. 23, 40-015 Katowice

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka” ul. Prosta 20, 40-016 Katowice.

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

a. najem, b. podnajem, c. spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie, własnościowe), d. własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, e. własność innego lokalu mieszkalnego, f. własność domu jednorodzinnego, g. własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal, h. inny tytuł prawny, i. bez tytułu prawnego, oczekujący na lokal zamienny lub socjalny.

5. Powierzchnia użytkowa lokalu 41,5 m2

6. Liczba osób niepełnosprawnych:

a. poruszających się na wózku, b. innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju nie dotyczy

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie – a. jest b. brak

8. Ogrzewanie wody: centralnie ciepła woda – a. jest b. brak

9. Instalacja gazu przewodowego – a jest b. brak

10. Liczba w gospodarstwie domowym 3

11. Razem dochody gospodarstwa domowego 2150 zł (według deklaracji)

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc 510 zł

Potwierdza zarządca domu pkt. 2-5, 7-9, 12

Magdalena Prostak                    Jan Kowalski
Podpis wnioskodawcy             Podpis zarządy

Masz problemy finansowe? To Ci może pomóc

Inteligentne oszczędzanieInteligentne oszczędzanie

Jak wykorzystać sprawdzone sposoby oszczędzania i świadomie rozporządzać swoimi pieniędzmi?

Czego konkretnie dowiesz się z poradnika:

 • W jaki sposób pozyskać dodatkowy kapitał wykorzystując jedynie fakt posiadania w mieszkaniu zbędnych przedmiotów?
 • Dlaczego warto prowadzić zestawienie wydatków oraz skrupulatnie je planować?
 • Czym jest japońskie „kaizen oszczędzania” i dlaczego musisz zacząć wykorzystywać je w praktyce w swoim życiu?
 • Jak (oraz przede wszystkim – ile) możesz oszczędzać na restauracjach, pubach itd. wcale nie rezygnując z własnych przyjemności?
 • W jaki sposób redukować koszty związane z elektrycznością?
 • Czym są „dni buddyjskie” i dlaczego warto, abyś wprowadził je również w swoim życiu?
 • Konto osobiste oraz kredyty – dlaczego banki nie stanowią dla nas aktywa i w jaki sposób możemy tę sytuację zmienić?
 • I wiele, wiele innych…

Budżet domowyBudżet domowy pod ostrzałem

Dowiedz się skutecznie dbać o budżet domowy i finanse osobiste. 101 praktycznych porad jak oszczędzać w czasie kryzysu.

Czego konkretnie dowiesz się na temat inteligencji finansowej:

 • Książka zawiera niezliczoną ilość porad i podpowiedzi, które po wdrożeniu pozwolą (w najbardziej pesymistycznym wariancie) zaoszczędzić do kilku tysięcy złotych rocznie (oczywiście w zależności od Twoich dochodów).
 • Praktycznie pod każdą radą znajdziesz sumę, którą możesz „uratować”.
 • Dowiesz się, jak wykorzystać mądre gospodarowanie pieniędzmi w każdym obszarze życia.
 • Poznasz największych ukrytych „złodziei”, którzy rujnują zarobione przez Ciebie pieniądze.
 • Od prozaicznych opłat, których nie musisz wnosić, po dobra konsumpcyjne, których w ogóle nie potrzebujesz.
 • Poznasz niezliczone obszary, które mogą generować dla Ciebie poważne zasoby finansowe. Będziesz w szoku, że codziennie przechodzimy obok pokaźnego pliku pieniędzy, których nie potrafimy podnieść i włożyć do portfela.