Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje i jaki wypełnić wniosek? Dodatek mieszkaniowy przysługuje: osobom, które mieszkają w lokalach, do których mają tytuł prawny; osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dochód, który jest podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego należy obliczyć z ostatnich 3 miesięcy sprzed złożenia wniosku.… Czytaj dalej Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego