Kapitały pieniężne


Przychody z kapitałów pieniężnych Przychodami z kapitałów pieniężnych są: odsetki od pożyczek; odsetki od wkładów oszczędnościowych oraz środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (wyjątkiem są środki pieniężne, które są związane z wykonywana działalnością gospodarczą); odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób… Czytaj dalej Kapitały pieniężne