Podatek od sprzedaży mieszkania i domu- podatek od dochodu…


Podatek od dochodu – ulga meldunkowa Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania lub domu. Podstawą do obliczenia podatku jest teraz dochód (przychód minus koszty), a sam podatek wynosi 19 %. Pamiętaj! Podatek ten płatny jest, przy zachowaniu warunku, że sprzedaż mieszkania lub domu nastąpi w ciągu 5 lat,… Czytaj dalej Podatek od sprzedaży mieszkania i domu- podatek od dochodu…

Podatek od sprzedaży mieszkania i domu – sprzedaż rozliczana w PIT-39


Opodatkowanie sprzedaży mieszkania i domu – PIT-39 1 stycznia 2009 r. weszły w życie istotne zmiany w zasadach opodatkowania sprzedaży mieszkań lub domów. Utrzymano co prawda 19 % podatek liczony od dochodu, ale zamiast „ulgi meldunkowej” została wprowadzona nowa ulga podatkowa dla tych dochodów. Dotyczy ona sprzedaży mieszkań lub domów, które zostały nabyte od 1… Czytaj dalej Podatek od sprzedaży mieszkania i domu – sprzedaż rozliczana w PIT-39

Podatek od sprzedaży mieszkania i domu- ryczałt od przychodu..


Ryczałt od przychodu – ulga na cele mieszkaniowe Do końca 2006 r. dochód ze sprzedaży mieszkania lub domu  opodatkowany był 10 % podatkiem zryczałtowanym od przychodu. Pamiętaj! Nadal, gdy sprzedaje się mieszkanie lub dom, które zostały nabyte lub wybudowane (rozumiane jako oddane do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosowane są przepisy, które obowiązywały… Czytaj dalej Podatek od sprzedaży mieszkania i domu- ryczałt od przychodu..

Podatek od sprzedaży mieszkania i domu – jak nie płacić?


Podatek od sprzedaży mieszkania i domu Artykuł jest fragmentem poradnika Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów. Kiedy trzeba zapłacić PIT przy sprzedaży mieszkań i domów Transakcje sprzedaży nieruchomości muszą być rozliczone w urzędzie skarbowym. Od zarobionych na sprzedaży domu lub mieszkania pieniędzy podatnik musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Sposób rozliczeń, wysokość… Czytaj dalej Podatek od sprzedaży mieszkania i domu – jak nie płacić?