Najlepsza lokata na rynku


Jaka lokatę bankową wybrać?

10 lat istnienia na rynku. Doradcy finansowi dopasują odpowiedni okres deponowania środków oraz stopę zwrotu i pomogą Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę lokaty bankowej na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

Sprawdź najlepsze oferty na rynku»

Reklamy

Lokaty BGŻ


Lokata Bezkarna BGŻ Optima

Założenie lokaty już od 1 000 zł wkładu własnego. Produkt przeznaczony dla nowych klientów. Lokata zakładana przez internet, a w przypadku zerwania umowy dostaje się 100% odsetek.

Lokata Bezkarna BGŻ Optima

 

Bezpieczne inwestowanie


Jak bezpiecznie zainwestować pieniądze?

Już niewielkie kwoty pieniędzy, które będą odkładane regularnie co miesiąc, potrafią po kilku latach przynieść nam znaczące zyski.

Pamiętaj! Najważniejsza jest systematyczność oraz to, aby zebrane środki przeznaczyć tylko na te inwestycje, które przynoszą bezpieczny oraz gwarantowany zysk.

W ten sposób nie narazimy naszego kapitału na niepotrzebne straty, lecz stale będziemy zwiększać zasobność portfela i przyszły zysk.

Obligacje Skarbu Państwa

Inwestycją, która uznawana jest za jedną z najbezpieczniejszych, są obligacje detaliczne Skarbu Państwa.

Emitowane od blisko 20 lat, zdobyły sobie grono wiernych odbiorców, którzy dzięki nim mogą bezpiecznie i wygodnie pomnażać swoje oszczędności.

Jeżeli zainwestujesz swoje pieniądze w obligacje, to nie będziesz musiał martwić się ich kursem, ani śledzić na bieżąco wykresów. Wypłatę wkładu inwestycji oraz odsetek zawsze gwarantuje Skarb Państwa.

Uwaga! W każdej chwili można wycofać się z inwestycji, inkasując przy tym narosły zysk.

Choć do wyboru mamy cztery rodzaje obligacji (2-,3-,4-i 10-letnie), to szczególnie atrakcyjne warunki oferują nam te dziesięcioletnie. Są najwyżej oprocentowane, a jednocześnie możemy inwestować w nie przez konto IKE, a to oznacza, że zysk nie podlega opodatkowaniu.

Co najważniejsze, konstrukcja ich opodatkowania gwarantuje, że zysk ten będzie zawsze większy od inflacji, a coroczna kapitalizacja odsetek dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.

Wszystkie rodzaje obligacji Skarbu Państwa mają kilka wspólnych cech, które sprawiają że doskonale sprawdzają się, jako narzędzie systematycznego oszczędzania pieniędzy.

Wszystko to sprawia, że obligacje detaliczne Skarbu Państwa są jedną z najlepszych inwestycji dostępnych na rynku, a dzięki nim możemy, w pełni bezpiecznie i wygodnie, zaplanować swoją dostatnią przyszłość.

Jak kupić obligacje?

Są łatwo dostępne – możesz je kupić w każdym oddziale PKO Banku Polskiego i POK Domu Maklerskiego PKO BP.

Możesz je także prosto i szybko nabyć przez Internet, za pomocą infolinii telefonicznej oraz konta Inteligo.

Wystarczy Ci 100 PLN, byś mógł zainwestować w każdy z rodzajów obligacji detalicznych.

Konstrukcja oprocentowania obligacji 4-letnich i 10-letnich gwarantuje zysk powyżej inflacji.

Zainwestuj w obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne gwarantują wyższe oprocentowanie niż na lokacie bankowej. Istnieje możliwość dywersyfikacji lokowanych środków oraz wyjścia z inwestycji przed terminem wykupu. Poznaj atrakcyjny sposób lokowania kapitału!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Gdzie najlepsze lokaty?


Jak wybrać lokatę bankową?

Jeżeli posiadasz jakieś oszczędności, to lepszym rozwiązaniem niż zwykły rachunek bankowy jest lokata bankowa.

Najczęściej oferowane są one ze zmiennym oprocentowaniem, które uzależnione jest od poziomu stóp procentowych.

Czym jest depozyt bankowy?

To suma pieniędzy ulokowana w banku na czas nieoznaczony (a’vista) lub na czas oznaczony (lokaty terminowe).

Jeżeli powierzysz bankowi swoje pieniądze, to staniesz się deponentem, a depozyt zwykle nazywany jest lokatą bankową lub wkładem bankowym czy rachunkiem bankowym.

Najprościej rzecz ujmując będzie to pożyczka, którą udzielisz bankowi, a Twoje pieniądze zostaną zdeponowane na lokatach terminowych, z jakich bank będzie finansował udzielone kredyty.

Banki mogą korzystać z tych pieniędzy i udzielać na ich podstawie kredytów, a deponentom będą płacić odsetki.

Pamiętaj! Wysokość oprocentowania terminowych depozytów bankowych zależna jest od długości okresu deponowania, a  depozyty bankowe, które są lokowane na czas nieoznaczony nie są oprocentowane lub oprocentowane na bardzo niskim poziomie.

Do wyboru masz depozyt roczny lub możesz zdecydować się na automatycznie odnawialną lokatę o krótszym terminie.

Jak wybrać dobrą lokatę bankową?

Najpierw musisz się zastanowić nad tym, czy ma to być oprocentowanie zmienne, które jest lepsze w okresie wzrostu stóp procentowych, a może stałe, które uchroni Cię przed negatywnymi konsekwencjami spadku kosztu pieniądza na rynku.

Zwróć swoją uwagę nie tylko na to jak wysokie jest oprocentowanie lokaty, ale także na to czy jest ono stałe czy zmienne oraz na sposób kapitalizacji odsetek.

Pamiętaj! Im częściej jest to przeprowadzane tym lepiej dla Ciebie, bo po każdym miesiacu otrzymasz odsetki, które będziesz mógł wypłacić lub lokować dalej. Przy krótkich okresach lokaty pieniądze są łatwo dostępne.

Założenie lokaty bankowej zależne jest od zawarcia imiennej umowy z bankiem.

Pamiętaj!  Lokata bankowa prowadzona jest dla konkretnej osoby lub firmy, a wiec nie może być założona „na okaziciela”.

Uwaga! Banki proponują tym wyższe oprocentowanie, im dłuższy jest okres, na jaki pieniądze zostaną zdeponowane na lokacie terminowej.

Największy zysk z lokaty bankowej

Klienci banków najchętniej lokują swoje oszczędności w lokaty strukturyzowane oraz lokaty z funduszem.

Lokata z funduszem

W tym przypadku część Twoich pieniędzy zostanie ulokowana na wysokoprocentowej lokacie standardowej, a część w funduszu inwestycyjnym.

Lokata strukturyzowana

Tutaj cześć twoich pieniędzy zostanie zainwestowana w bezpieczne instrumenty, np. lokaty, a część w inne instrumenty finansowe, np. opcje rynku złota czy nieruchomości.

Miłego dnia 😉

Najlepszy fundusz inwestycyjny


Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego lokowania pieniędzy i nawet niewielki już wpłaty wielu uczestników utworzą kapitał, który następnie będzie inwestowany przez fachowców, których zatrudnia TFI.

Pieniądze inwestorów, które są wpłacane do funduszu w większości przypadków przeliczane będą na jednostki uczestnictwa (mogą to też być certyfikaty). Jest to tzw. zakup jednostek uczestnictwa.

Pamiętaj! Każda jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego odpowiada pewnej części jego aktywów.

Wartość aktywów się zmienia (np. w wyniku udanych zakupów akcji), dlatego zmienia się także wycena jednostki uczestnictwa. Najczęściej jest ona wyliczana i publikowana codziennie.

Pozwala to na bieżące  obserwowanie i analizowanie  stanu naszych inwestycji.

Pamiętaj! Wartość jednostki uczestnictwa także spada, a dzieje się tak szczególnie w przypadku w funduszach inwestujących w akcje.

Tak więc jeżeli masz zamiar ulokować swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, to musisz pogodzić się z niekorzystnymi dla siebie zmianami wartości jednostek uczestnictwa.

Pamiętaj! Może się tak zdarzyć, że przez długie miesiące wartość Twoje inwestycji będzie mniejsza niż wpłacony przez Ciebie kapitał.

Uwaga! Fundusze inwestycyjne są dla osób cierpliwych.

W momencie, w którym podjebiesz decyzję o wypłaceniu pieniędzy z funduszu, zostanie dokonane umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata zgromadzonej kwoty pieniędzy.

Pamiętaj! Fundusze zwykle pobierają opłaty przy zakupie i umorzeniu jednostek.

Jakie fundusze inwestycyjne do wyboru?

Fundusze inwestycyjne można podzielić najprościej przez zastosowanie kryterium polityki inwestycyjnej.

Najbezpieczniej ulokować swoje pieniądze w funduszach rynku pieniężnego, które inwestują kapitał w krótkoterminowe papiery dłużne.

Inwestor wpłaca pieniądze, które są przeliczane na jednostki uczestnictwa, a fachowcy zarządzających takim kapitałem – kupują bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbu państwa.

Jest to pewna inwestycja, ale niestety nie przyniesie Ci dużych zysków.

Pamiętaj! Minimalny okres posiadania jednostek w takim funduszu nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Od zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa TFI najczęściej pobiera opłatę. Dlatego krótsze terminy dęba nieopłacalne.

Następna kategoria to tzw. fundusze obligacyjne, które inwestują (jak nazwa wskazuje) w obligacje skarbowe.

Przynoszą one większy zysk niż fundusze rynku pieniężnego, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że wahania wyceny jednostek uczestnictwa mogą być tutaj większe.

Pamiętaj!  Pieniądze powinny być lokowane w tych funduszach nie krócej niż na rok, ale najlepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie ich na jeszcze dłużej.

Inwestor ma do wyboru cała gamę funduszy zrównoważonych. Jest to kolejna kategoria funduszy, która inwestuje kapitał w określonych proporcjach (najczęściej równych) w bezpieczne papiery dłużne oraz akcje.

Pamiętaj! Ryzyko straty z takiej inwestycji jest spore, ale także potencjalny, możliwy do uzyskania zysk jest tutaj o wiele większy niż w przypadku ww. funduszy.

Trzeba też pamiętając o tym, że trzeba być szczególnie cierpliwym, gdy lokuje się swoje oszczędności w funduszach zrównoważonych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zostanie właścicielem jednostek uczestnictwa w takim funduszu przez kilka lat, bo daje to większe szanse na wyjście z niego z dużym zyskiem.

Pamiętaj! Czas zniweluje tutaj wahania giełdowej koniunktury, bo cześć środków inwestowana jest w akcje.

Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji, ale pozwalają one najwięcej zarobić. Tutaj powierzone pieniądze inwestowane są w akcje.

Pamietaj! Zaleca się traktowanie tych funduszy jako szczególnie długoterminową inwestycję, ale nie zaszkodzi też na bieżąco śledzić wydarzeń gospodarczych i podejmować odpowiednie decyzje.

No i na koniec należy wspomnieć o formalnym podziale funduszy inwestycyjnych. I tak fundusz mogą być otwarte  i zamknięte.

W funduszach otwartych (najpopularniejsza forma) inwestor sam może kupować jednostki uczestnictwa, które w wybranym momencie może umorzyć.

Natomiast fundusze zamknięte emitują certyfikaty, a więc papiery wartościowe na okaziciela (podobnie jak akcje). Można je nabyć w cenie emisyjnej okresie subskrypcji, a później obracać na rynku wtórnym – giełdzie lub na rynku pozagiełdowym. Nie mogą być one umorzone w dowolnym momencie. Fundusze zamknięte odkupują certyfikaty od ich posiadaczy przy likwidacji funduszu utworzonego na określony czas.

Miłego dnia 😉

Oszczędzanie długoterminowe


Oszczędzanie w długim terminie

Jeżeli chcesz oszczędzać długoterminowo, to musisz wziąć pod rozwagę inwestycje bardziej ryzykowne, które mogą przynieść jednocześnie wyższe zyski (np. akcje, fundusze akcji).

Pamiętaj! Należy się tutaj trzymać zasady, że nie można nie wkładać,wszystkich jaj do jednego koszyka”, a więc musisz rozłożyć swoje środki na różnego rodzaju inwestycje, bo dzięki temu, gdy jedna z nich przyniesie Ci straty, to będziesz miał szansę, że przynajmniej na innej częściowo te straty odrobisz.

Jak inwestować?

Jednak nie każdy może sobie pozwolić na inwestowanie swoich pieniędzy w ryzykowne instrumenty. Nawet, gdy oszczędza długoterminowo.

Pamiętaj! Możesz inwestować agresywnie, jeżeli jesteś osobą, która nie boi się ryzyka i nie zareagujesz histerycznie na widok topniejących oszczędności w czasie okresowych zawirowań, ale gdy jesteś osobą, którą perspektywa utraty pieniędzy przyprawia o ból głowy i bezsenność, to poprzestań na bezpiecznych formach lokowania pieniędzy.

Sposobów na długoterminowe inwestowanie pieniędzy jest bardzo dużo. Banki, instytucje finansowe oraz fundusze inwestycyjne mają w swoje ofercie wiele gotowych produktów, które są adresowane do osób niemających wiedzy o świnie finansów, a chcących zainwestować swoje oszczędności tak, a by mieć szansę na większe zyski niż na zwykłej lokacie bankowej.

Polisa z częścią kapitałową

Popularnie nazywana jest ubezpieczeniem na życie i dożycie. Daje ona możliwość korzystania z ochrony ubezpieczeniowej + pozwala bezpiecznie gromadzić kapitał na przyszłość.

Pamiętaj! Daje ona gwarancję wypłaty świadczeń nie tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, ale także wtedy, gdy dożyje ona określonego w umowie wieku lub ciężko zachoruje.

Zatem można dzięki niej zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek nieprzywdzianych zdarzeń.

Pamiętaj! Jeżeli zbyt dużą cześć składki przeznaczy się na ubezpieczenie, to wtedy po latach zgromadzona kwota może się okazać niewiele wyższa lub nawet niższa niż suma wpłat.

Polisy posagowe

Martwisz się o przyszłość finansową swoich dzieci? Jeżeli tak, to rozważ zakup polisy posagowej.

W trakcie trwania umowy gromadzone są środki, które zostaną wypłacone wskazanemu dziecku na koniec okresu oszczędzania (np. po osiągnięciu pełnoletności).

Polisy typu unit-linked

Produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym, który jest oparty na koszyku wyselekcjonowanych pod względem osiągniętych wyników funduszy inwestycyjnych. Nawet dysponując niewielkimi środkami, możesz zyskać dostęp do wielu funduszy, które niekoniecznie powiązanych z danym towarzystwem inwestycyjnym, ale są jednak opakowane w jeden produkt.

Natomiast ochrona ubezpieczeniowa ma zwykle charakter symboliczny.

Pamiętaj! Ubezpieczeniowe opakowanie tego produktu daje znaczące korzyści podatkowe i gromadzony kapitał nie jest obciążony podatkiem od spadku i darowizn,a podatek od zysków kapitałowych jest naliczany dopiero w momencie wypłaty środków.

Jeżeli chodzi o wady tego produktu, to są nimi liczne opłaty, które mogą znacznie uszczuplić Twoje zyski.

Plany systematycznego oszczędzania

Jeżeli masz problem z systematycznym oszczędzaniem w dłuższym okresie, to ten produkt jest dla Ciebie. Możesz zwrócić na niego uwagę, także wtedy, gdy wolisz powierzyć zarządzanie swoim kapitałem specjalistom.

Pamiętaj! Plany oszczędnościowe doskonale mobilizują do oszczędzania.

W umowie zostaniesz zobowiązany do comiesięcznych wpłat przez określony czas pod groźbą kar, jakie poniesiesz w przypadku zerwania umowy.

Czego nie zdradzi Ci żaden doradca finansowy i dlaczego?


Pigułki wiedzy Jak osiągnąć wolność finansową?

„super pomysł! życzę powodzenia,
widzę szanse na wielki sukces”

„to może być bardzo ciekawa i skuteczna metoda
we współczesnym świecie, oby wyszło…”

„Zapowiada sie interesująco 🙂
A jakosc nagrania powalająca :)”

To tylko niektóre z komentarzy, to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się po tym, jak w zeszłym tygodniu pokazano nagranie wideo, które wzbudziło całkiem spory odzew w sieci.

Jeśli jeszcze nie wiesz o czym mowa, obejrzyj: Pigułki wiedzy »

„To może być 15 minut, które będzie miało większe znaczenie, niż godziny poświęcane do tej pory…”

Mogę teraz zdradzić, że pierwszym ekspertem Pigułek Wiedzy będzie Bartosz Nosiadek, autor bestsellera „Zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy”.

Bartosz Nosiadek

Autor książki„Zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy”  jest przykładem człowieka, który nie posiadając kapitału i znajomości, dorobił się fortuny przed 30. rokiem życia. Bartosz Nosiadek to wieloletni doradca finansowy oraz ubezpieczeniowy. Prowadzi firmę zajmującą się doradztwem finansowym, a także inwestowaniem w nieruchomości. Posiada także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu biznesu. To osoba, która nie tylko wie co trzeba zrobić, ale także, przede wszystkim wie, jak to zrobić.

Osobiście znalazł drogę, która wyzwoliła go z „wyścigu szczurów” i doprowadziła do wolności finansowej. Teraz swoją praktyczną wiedzą podzieli się z innymi w postaci Pigułek Wiedzy, odpowiadając bardzo konkretnie na pytania, dając gotowe recepty i wskazówki, co trzeba zrobić, aby osiągnąć prawdziwą wolność finansową.

Tutaj przeczytasz więcej o publikacji Zarabianie PRAWDZIWYCH pieniędzy»

Podczas spotkania ONLINE, odpowie on na nurtujące wiele osób pytania:

* Jak od zera zbudować 2000 zł dochodu pasywnego w 3 lata?

* Jak realnie i płynnie przejść w 3 lata drogę od pracownika do inwestora?

* Jak zwiększyć sprzedaż w nowo założonej firmie nie mając kapitału i znajomości?

* 2 sposoby na dochód pasywny, o których nigdy nie słyszałeś.

Dlaczego warto będzie z tej wiedzy skorzystać? Bo Bartosz Nosiadek tego wszystkiego DOKONAŁ i powie Ci jak to zrobić w praktyce.

Możesz wierzyć, lub nie, ale Pigułki Wiedzy ZMIENIĄ REGUŁY GRY dostarczając niezwykle praktyczną i gotową do zastosowania wiedzę.

Ty możesz przyłączyć się już teraz:  Pigułki wiedzy»