Jak otrzymać dotacje z unii europejskiej?


Dotacja z Unii Europejskiej Z unii europejskie można otrzymać na rozkręcenie własnego biznesu nawet 40 tysięcy złotych (działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Dotacja przyznawana jest przez różne instytucje, które wybierane są w każdym województwie przez urzędy marszałkowskie ( tam znajdziesz adresy tych instytucji). Instytucje te przeprowadzają dla osób, które ubiegają się o dotacje bezpłatne… Czytaj dalej Jak otrzymać dotacje z unii europejskiej?