Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


Dodatek mieszkaniowy – komu przysługuje i jaki wypełnić wniosek? Dodatek mieszkaniowy przysługuje: osobom, które mieszkają w lokalach, do których mają tytuł prawny; osobom, które zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dochód, który jest podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego należy obliczyć z ostatnich 3 miesięcy sprzed złożenia wniosku.… Czytaj dalej Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?


Dodatek mieszkaniowy O dodatek mieszkaniowy mogą starać się osoby, które maja tytuł prawny do lokalu, czyli: pod/lub najemcy osoby, które mają spółdzielcze prawo do mieszkania osoby z użyczeniem mieszkania osoby z własnościowym prawem do mieszkania Jeżeli osoba nie ma tytułu prawnego do mieszkania może się starać o dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że czeka na lokal zamienny… Czytaj dalej Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?