Spadek z długami


Jak uniknąć długów spadkowych? Często spadkodawca zostawia po sobie długi zaciągnięte tuż przed śmiercią, które potem musi spłacać jego rodzina. Jak obronić się przed spłatą długów spadkowych? Spadek nabywany jest przez spadkobiercę w momencie śmierci spadkodawcy, ale nie jest to nabycie ostateczne, gdyż ma on 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,… Czytaj dalej Spadek z długami

Długi w spadku


Długi w spadku Gdy osoba po której dziedziczmy popadła w długi, pożyczała pieniądze i ich nie oddawała, to po jej śmierci te zobowiązania będą stanowić cześć spadku po niej. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca musi pozostawione przez spadkodawcę długi spłacać. W przypadku, gdy odziedziczyłeś nie tylko majątek zmarłego, ale także jego długi, masz do… Czytaj dalej Długi w spadku

Jak odrzucić spadek ?


Odrzucenie spadku Jeżeli osoba, która dziedziczy spadek, przyjmie go bez ograniczeń, to będzie też musiała odpowiedzieć za długi zmarłego spadkodawcy. Spadek można też przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza ( tzw. limit odpowiedzialności za długi). Prawem spadkobiercy jest także odrzucenie spadku … Jak to zrobić ? Pamiętamy o terminie ! Oświadczanie o odrzuceniu spadku powinno być złożone w… Czytaj dalej Jak odrzucić spadek ?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza


Spadek z dobrodziejstwem inwentarza Spadkobierca może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, gdy spełni stosunkowo proste warunki. Kiedy można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Trzeba w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy otrzymania informacji o prawie do spadku, złożyć odpowiednie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (oznacza to, że spadkobierca przyjmie długi spadkowe tylko do… Czytaj dalej Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza