Co może zabrać komornik?


Egzekucja komornicza – czego nie może zabrać komornik? Komornik przed przystąpieniem do zajmowania czyjegoś majątku na poczet wierzytelności, musi go o tym zawiadomić na piśmie. Dłużnik może sobie zażyczyć i komornik ma także obowiązek: udostępnić do wglądu akta oraz okazać tytuł wykonawczy (postanowienie sądu o egzekucji). Jeżeli długi nie są duże, to komornik zajmuję najpierw: część… Czytaj dalej Co może zabrać komornik?