Wzór pozwu o alimenty na dziecko


Jak napisać pozew o alimenty na dziecko? 1. Miejsce złożenia pozwu – Pozew + załączniki należy złożyć w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich), który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu. Pamiętaj! Gdy pozew składany… Czytaj dalej Wzór pozwu o alimenty na dziecko

Egzekucja alimentów – jak wyegzekwować alimenty ?


Egzekucja alimentów Jeżeli rodzic, który ma alimenty w wyroku alimentacyjnym, nie chce ich płacić, to trzeba go do tego zmusić. Można to zrobić na dwa sposoby W przypadku, gdy posiada on stała pracę, należy złożyć w jego zakładzie pracy wyrok (musi on być prawomocny i opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności) wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Obowiązkiem… Czytaj dalej Egzekucja alimentów – jak wyegzekwować alimenty ?