Wzór pozwu o alimenty na dziecko


Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

1. Miejsce złożenia pozwu – Pozew + załączniki należy złożyć w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich), który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka lub pozwanego rodzica. Pismo można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem nadania lub zanieść osobiście i złożyć na dziennik podawczy sądu.

Pamiętaj! Gdy pozew składany jest osobiście, to trzeba poprosić o potwierdzenie złożenia na kopii. Kopię pozwu należy zatrzymać dla siebie.

2. Powód i pozwany – w lewym górnym rogu należy wpisać dane dziecka wraz z adresem i kodem oraz imię i nazwisko osoby, która je reprezentuje. Trzeba też wpisać dane pozwanego rodzica. Niżej podaje się wartość sporu (kwota alimentów, których się domagamy, pomnożona przez 12 miesięcy).

3. Treść pozwu – tutaj wymienia się sprawy, które ma rozpatrzyć sąd, a więc w tym wypadku będzie to zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. Należy podać, jakiej kwoty miesięcznie się domagamy oraz w jaki sposób pieniądze mają być przekazane. Wpisuje się datę, do której alimenty mają być wpłacone (wraz z odsetkami). Trzeba również wystąpić o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania sądowego (np. za adwokata, koszty przejazdów itp.).

4. Uzasadnienie pozwu – uzasadniając pozew, trzeba dokładnie opisać sytuację materialną swoją i dziecka oraz określić jego potrzeby. Wymieniamy np. dodatkowe zajęcia, za które trzeba płacić. Jeżeli jest to możliwe, warto zamieścić informacje o majątku pozwanego rodzica. Jeżeli rodzice dziecka są po rozwodzie, to podaje się datę rozwiązania małżeństwa. Piszemy również od jak dawna pozwany rodzic nie płaci na utrzymanie dziecka.

5. Podpis – wniosek należy własnoręcznie podpisać (pod uzasadnieniem, w prawym dolnym rogu).

Pamiętaj! Bez podpisu pismo będzie nieważne.

Pozew można napisać na komputerze lub odręcznie. Jeżeli będzie pisane odręcznie, to trzeba zadbać, by pismo było czytelne i bez skreśleń.

6. Załączniki – tutaj trzeba wymienić pisma i dokumenty, które składane są w sądzie wraz z pozwem o alimenty.

Pamiętaj! Sporządź odpisy wniosku, a jeden zostaw dla siebie. Do pozwu dołącz wszystkie dokumenty (ksero rachunków, faktur), które potwierdzą ile wydajesz miesiecznie pieniędzy na utrzymanie, edukację i inne istotne potrzeby dziecka.

Pamiętaj! Pozew o alimenty nic nie kosztuje. Również pozew o podwyższenie świadczeń alimentacyjnych dla dziecka jest bezpłatny.

Wzór pozwu o alimenty

Katowice, dnia 28.06.2011 r.

Sąd Rejonowy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
40-010 Katowice, Warszawska 45


Powódka:
małoletnia Magdalena Jawor, reprezentowana przez matkę Urszulę Nowak,zam.: 40-015 Katowice ul. Starowiejska 48/28Pozwany: Robert Jawor
zam.: 40-016 Katowice, ul. Myśliwska 2/19

Wartość przedmiotu sporu: 13 200 zł

POZEW O ALIMENTY

W imieniu powoda wnoszę:

 

1. O zasądzenie od pozwanego Roberta Jawora na rzecz małoletniej Magdaleny Jawor alimentów w kwocie 1100 zł miesięcznie, płatnych na konto matki Urszuli Nowak, z góry do dnia 10 każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.

2. O zasądzenie od pozwanego Roberta Jawora na rzecz powódki Magdaleny Jawor kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

 

Pozwany Robert Jawor jest ojcem mojego córki Magdaleny Jawor.

(dowód: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

 

Nie jesteśmy małżeństwem. Obowiązek alimentacyjny wobec naszej córki nie został do tej pory ustalony. Od czasu wyprowadzenia się jej ojca z domu, tzn. od 3.04.2010 r., pozwany dobrowolnie co jakiś czas dawał na córkę 500–700 zł, czasami kupował mu ubrania lub zabawki.

Jednak od 4 miesięcy nie kontaktuje się ani z córką, ani ze mną. Nie przekazał też na niego żadnych pieniędzy. Potrzeby dziecka są duże. Córka ma obecnie 9 lat i chodzi do szkoły. Kupiłam  jej podręczniki, wyprawkę szkolną, pomoce naukowe. Córka jest utalentowana muzycznie, uczęszcza więc do szkoły muzycznej. W związku z tym konieczny był zakup skrzypiec, nut itp. W tym roku córka rozpocznie też prywatne lekcje języka angielskiego. Przeciętne miesięczne koszty utrzymania syna wynoszą 1600 zł

(dowód: wykaz kosztów utrzymania syna z ostatnich 3 miesięcy i rachunki).

 

Ojciec dziecka ma wykształcenie wyższe techniczne i dobrze zarabia. Ja pracuję jako pielęgniarka. Zarabiam 2200 zł miesięcznie

(dowód: zaświadczenie o zarobkach).

 

Wnoszę o alimenty w wysokości 1100 zł miesięcznie.

Urszula Nowak

Załączniki:

 

1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
2. wykaz kosztów utrzymania dziecka
3. zaświadczenie o zarobkach matki
4. odpis (kopie) pozwu

Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je wyegzekwować?

Znajdziesz tu nie tylko informacje, jak walczyć o egzekucję swoich alimentów, ale również wszystkie potrzebne pisma, m.in.: pozew o alimenty, wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności czy skargę na czynność komornika. Nie poddawaj się bez walki – te pieniądze Ci się należą!

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

 

Egzekucja alimentów – jak wyegzekwować alimenty ?


Egzekucja alimentów

Jeżeli rodzic, który ma alimenty w wyroku alimentacyjnym, nie chce ich płacić, to trzeba go do tego zmusić.

Można to zrobić na dwa sposoby

W przypadku, gdy posiada on stała pracę, należy złożyć w jego zakładzie pracy wyrok (musi on być prawomocny i opatrzony klauzulą natychmiastowej wykonalności) wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia dłużnika alimentacyjnego, jest comiesięczne potrącanie z jego wynagrodzenia za pracę określonej przez sąd kwoty. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny jest rencistą (emerytem) – wyrok składa się w ZUS.

Warto pamiętać o tym, ze potrącić z pensji można maksymalnie 3/5 wynagrodzenia, a jeżeli chodzi o emeryturę – 60 % świadczenia.

Następny sposób, to powierzenie egzekucji komornikowi

Należy wybrać komornika, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Wybierając się do niego trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty oraz oryginał wyroku sądowego. Na miejscu wypełnia się wniosek o przeprowadzenie egzekucji.

Obowiązkiem komornika jest informowanie o podejmowanych działaniach.

Gdy nie jesteśmy zadowoleni z działań komornika to można:

  • gdy jego działania są opieszałe, to składamy skargę (skarga na przewlekłe działanie) do sadu okręgowego (sąd właściwy na okręg działalności komornika) i domagać się odszkodowania (nawet do 10 tys. zł),
  • gdy komornik nic nie robi w naszej sprawie, to składamy skargę na czynności komornika w sadzie rejonowym, przy którym działa. Za skargę trzeba będzie wnieść opłatę. Koszt 100 zł.

Pomoc gminy

Jeżeli pomimo działań komornika, dłużnik alimentacyjny nadal miga się od płacenia zasądzonych alimentów, to można powiadomić o tym jego gminę. Jeżeli komornik będzie z tym zwlekał, można samemu złożyć wniosek do gminy o podjecie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Powiadomiona gmina, przeprowadzi wywiad środowiskowy, zobowiąże dłużnika alimentacyjnego, by zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny, a urząd pracy zostanie powiadomiony o tym, że dłużnik alimentacyjny potrzebuje pracy.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie płaci zasądzonych alimentów co najmniej pól roku, to gmina może zgłosić go do Krajowego Rejestru Długów. Na czarną listę dłużników może zgłosić go także komornik, ale dopiero po roku. Jeżeli zaległość jest wyższa niż 200 zł, a okres niepłacenia przekroczył 60 dni, to do KRD możemy zgłosić dłużnika sami. Trzeba tylko dłużnikowi wcześniej wysłać pisemne wezwanie do zapłaty należnych alimentów.

Jeżeli komornik nie będzie mógł ściągnąć należnych alimentów, to wtedy można wystąpić o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych?

Kliknij i sprawdź

Miłego dnia 🙂