Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Pieniądze z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej Jeżeli myślisz o otwarciu działalności gospodarczej, ale brakuje Ci środków, to możesz się ubiegać o dotacje z Urzędu Pracy. Pożyczka będzie bezzwrotna ( ale warunkiem jest utrzymanie firmy na rynku przynajmniej przez 12 miesięcy). Wysokość takiej dotacji może wynieść maksymalnie 18,6 tyś. złotych. Osoba, która otrzyma dotacje,… Czytaj dalej Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Inwestowanie w obligacje


Obligacje Skarbu Państwa Obligacje Skarbu Państwa są pożyczką, którą skarb państwa zaciąga u nabywcy obligacji i po zapadalności (okres po którym następuje wykup), środki są wypłacane osobie, która nabyła obligacje. Obecnie można zakupić 4 rodzaje obligacji detalicznych: 3 rodzaje obligacji oszczędnościowych 1 rodzaj obligacji rynkowych Obligacje oszczędnościowe są obligacjami 2,4 i 10 letnimi. Charakterystyczną cechą… Czytaj dalej Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w akcje, jak inwestować w akcje?


Głównym i podstawowym instrumentem inwestowania na giełdzie są akcje. Czym są akcje? Główną ideą rynku akcji jest to, żeby oszczędności były lokowane dla firm, które wykorzystają je do powiększenia zysków w przyszłości na czym zarobią akcjonariusze.Inwestor, który kupuje akcje, nabywa w ten sposób prawo do własności kawałka przedsiębiorstwa i czerpie w ten sposób korzyści np.… Czytaj dalej Inwestowanie w akcje, jak inwestować w akcje?

Jak załatwić sprawy spadkowe?


Załatwienie spraw spadkowych Bez znaczenia jest sposób stania się spadkobiercą (czy to na mocy testamentu czy dziedziczenia ustawowego), osoba dziedzicząca, aby rozporządzać otrzymanym majątkiem, musi posiadać dokument, który potwierdzi, że może to robić. Udowodnienie prawa do spadku Są dwie drogi: Sądowe stwierdzenie nabycia spadku Tutaj należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Pismo… Czytaj dalej Jak załatwić sprawy spadkowe?

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?


Inwestowanie w fundusze inwestycyjne W fundusze inwestycyjne warto inwestować dlatego, bo są sposobem na realne powiększenie swojego kapitału. Gdy lokujemy pieniądze na lokacie bankowej czy obligacjach możemy jedynie ochronić kapitał przed inflacją. Jedynie fundusze inwestycyjne (fundusze inwestycyjne z udziałem akcji) dadzą nam szanse pomnożenia kapitału. Inwestując w fundusze inwestycyjne bardzo dobrze jest obrać sobie cel… Czytaj dalej Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Ranking kart kredytowych 2009 r.


Ranking kart kredytowych Według rankingu Gazety Prawnej i Expandera, który dotyczy płaskich kart kredytowych pierwsza trójka to: karty kredytowe Polbanku karty kredytowe mbanku karty kredytowe Euro Banku Wypukła karta kredytowa różni się od płaskiej tym, że kartą wypukłą można płacić w terminalach niepołączonych elektronicznie (mechaniczne terminale płatnicze zazwyczaj zainstalowane w taksówkach, można je też spotkać… Czytaj dalej Ranking kart kredytowych 2009 r.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne


Jak inwestować w fundusze inwestycyjne? Jedną z najpopularniejszych ostatnio form inwestowania pieniędzy są fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny to pula pieniędzy, które wpłacili jego uczestnicy, która ma osobowością prawną, a także jest oddzielona od majątku firmy zarządzającej funduszem inwestycyjnym. Fundusze inwestycyjne są podzielone w różnoraki sposób, a uzależnione to jest od tego pod jakim kątem na… Czytaj dalej Inwestowanie w fundusze inwestycyjne