Najlepszy fundusz inwestycyjny


Jaki fundusz inwestycyjny wybrać?

Fundusze inwestycyjne są formą zbiorowego lokowania pieniędzy i nawet niewielki już wpłaty wielu uczestników utworzą kapitał, który następnie będzie inwestowany przez fachowców, których zatrudnia TFI.

Pieniądze inwestorów, które są wpłacane do funduszu w większości przypadków przeliczane będą na jednostki uczestnictwa (mogą to też być certyfikaty). Jest to tzw. zakup jednostek uczestnictwa.

Pamiętaj! Każda jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego odpowiada pewnej części jego aktywów.

Wartość aktywów się zmienia (np. w wyniku udanych zakupów akcji), dlatego zmienia się także wycena jednostki uczestnictwa. Najczęściej jest ona wyliczana i publikowana codziennie.

Pozwala to na bieżące  obserwowanie i analizowanie  stanu naszych inwestycji.

Pamiętaj! Wartość jednostki uczestnictwa także spada, a dzieje się tak szczególnie w przypadku w funduszach inwestujących w akcje.

Tak więc jeżeli masz zamiar ulokować swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, to musisz pogodzić się z niekorzystnymi dla siebie zmianami wartości jednostek uczestnictwa.

Pamiętaj! Może się tak zdarzyć, że przez długie miesiące wartość Twoje inwestycji będzie mniejsza niż wpłacony przez Ciebie kapitał.

Uwaga! Fundusze inwestycyjne są dla osób cierpliwych.

W momencie, w którym podjebiesz decyzję o wypłaceniu pieniędzy z funduszu, zostanie dokonane umorzenie jednostek uczestnictwa i wypłata zgromadzonej kwoty pieniędzy.

Pamiętaj! Fundusze zwykle pobierają opłaty przy zakupie i umorzeniu jednostek.

Jakie fundusze inwestycyjne do wyboru?

Fundusze inwestycyjne można podzielić najprościej przez zastosowanie kryterium polityki inwestycyjnej.

Najbezpieczniej ulokować swoje pieniądze w funduszach rynku pieniężnego, które inwestują kapitał w krótkoterminowe papiery dłużne.

Inwestor wpłaca pieniądze, które są przeliczane na jednostki uczestnictwa, a fachowcy zarządzających takim kapitałem – kupują bony skarbowe oraz krótkoterminowe obligacje skarbu państwa.

Jest to pewna inwestycja, ale niestety nie przyniesie Ci dużych zysków.

Pamiętaj! Minimalny okres posiadania jednostek w takim funduszu nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Od zakupu i umorzenia jednostek uczestnictwa TFI najczęściej pobiera opłatę. Dlatego krótsze terminy dęba nieopłacalne.

Następna kategoria to tzw. fundusze obligacyjne, które inwestują (jak nazwa wskazuje) w obligacje skarbowe.

Przynoszą one większy zysk niż fundusze rynku pieniężnego, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że wahania wyceny jednostek uczestnictwa mogą być tutaj większe.

Pamiętaj!  Pieniądze powinny być lokowane w tych funduszach nie krócej niż na rok, ale najlepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie ich na jeszcze dłużej.

Inwestor ma do wyboru cała gamę funduszy zrównoważonych. Jest to kolejna kategoria funduszy, która inwestuje kapitał w określonych proporcjach (najczęściej równych) w bezpieczne papiery dłużne oraz akcje.

Pamiętaj! Ryzyko straty z takiej inwestycji jest spore, ale także potencjalny, możliwy do uzyskania zysk jest tutaj o wiele większy niż w przypadku ww. funduszy.

Trzeba też pamiętając o tym, że trzeba być szczególnie cierpliwym, gdy lokuje się swoje oszczędności w funduszach zrównoważonych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie zostanie właścicielem jednostek uczestnictwa w takim funduszu przez kilka lat, bo daje to większe szanse na wyjście z niego z dużym zyskiem.

Pamiętaj! Czas zniweluje tutaj wahania giełdowej koniunktury, bo cześć środków inwestowana jest w akcje.

Najbardziej ryzykowne są fundusze akcji, ale pozwalają one najwięcej zarobić. Tutaj powierzone pieniądze inwestowane są w akcje.

Pamietaj! Zaleca się traktowanie tych funduszy jako szczególnie długoterminową inwestycję, ale nie zaszkodzi też na bieżąco śledzić wydarzeń gospodarczych i podejmować odpowiednie decyzje.

No i na koniec należy wspomnieć o formalnym podziale funduszy inwestycyjnych. I tak fundusz mogą być otwarte  i zamknięte.

W funduszach otwartych (najpopularniejsza forma) inwestor sam może kupować jednostki uczestnictwa, które w wybranym momencie może umorzyć.

Natomiast fundusze zamknięte emitują certyfikaty, a więc papiery wartościowe na okaziciela (podobnie jak akcje). Można je nabyć w cenie emisyjnej okresie subskrypcji, a później obracać na rynku wtórnym – giełdzie lub na rynku pozagiełdowym. Nie mogą być one umorzone w dowolnym momencie. Fundusze zamknięte odkupują certyfikaty od ich posiadaczy przy likwidacji funduszu utworzonego na określony czas.

Miłego dnia 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s