Metody unikania podwójnego opodatkowania


Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Osoby, które uzyskały dochody z zagranicy swoje zobowiązanie podatkowe w podatku od osób fizycznych wyliczają stosując:

  • metody wyłączenia z progresją;
  • metody proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją

Tutaj należy w Polsce wyłączyć z podstawy opodatkowania dochody, które zostały uzyskane za granicą – zwolnione na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ale trzeba pamiętać, że do ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce należy zastosował stawkę opodatkowania, która jest właściwa dla całego dochodu.

I w tym celu należy:

  • do dochodów ze źródeł przychodów położonych w Polsce doliczyć dochody, które zostały uzyskane za granicą;
  • od łącznej kwoty dochodów obliczyć podatek stosując polską skale podatkową;
  • obliczyć stopę procentową podatku, a więc wyliczony podatek od sumy dochodów podzielić przez łączne dochody i pomnożyć przez 100);
  • wyliczoną stopę procentową zastosować do dochodu, który podlega opodatkowaniu w Polsce.

Tak stanowią umowy, które Polska zawarła np.: Niemcami, Francją, Hiszpanią, Włochami, Norwegią, Grecją, Wielką Brytanią, Irlandią, Austrią, Albanią, Cyprem.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Oznacza ona, że dochód, który został osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek, który został zapłacony za granicą.

Odliczenie jest możliwe tylko do wysokości podatku, który przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

I w tym celu należy:

  • podatek w państwie miejsca zamieszkania podatnika obliczyć według polskiej skali podatkowej od całości dochodów, które zostały uzyskane ze źródeł położonych w Polsce i za granicą;
  • od podatku, który został obliczony od całości dochodów odliczyć podatek zapłacony za granicą, z tym że odliczenie nie może przekraczać tej części podatku obliczonego przed uwzględnieniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Limit powinien być obliczony wg. następującego wzoru:

podatek wg skali od dochodów łącznych z Polski i zagranicy x dochód, który został uzyskany za granicą)/ dochód całkowity

Tak stanowią umowy, które Polska zawarła np. z: Finlandią, Danią, Belgią, Rosją, Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Australią.

Pamiętaj ! Metodę tą powinny też zastosować osoby, które uzyskują dochody z pracy wykonywanej w państwach, z którymi Polska nie zawierała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ze źródeł przychodów położonych w tych państwach.

Przykład obliczenia podatku przy metodzie wyłączenia z progresją

Podatnik pracował i osiągnął dochód w Wielkiej Brytanii w okresie od marca do wrześnią 2011 r. Uzyskał także dochód w Polsce z tytułu umów o dzieło.

a) przychód w Polsce z umowy o dzieło 10 375 zł,

b) koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% 2 075 zł,

c) dochód z umowy o dzieło 8 300 zł,

d) dochód uzyskany za granicą (po wyłączeniu części odpowiadającej równowartości 30% diety przypadającej na Wlk. Brytanię za każdy dzień pobytu i pozostawaniu w stosunku pracy, po przeliczeniu na złote oraz po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu) 16 200 zł,

e) łączne dochody (c + d) 24 500 zł,

f) podatek od całości dochodu (wg skali zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 3 853,98 zł,

g) stopa procentowa (f / e x 100) 15,73 %,

h) podatek należny w Polsce (c x g) 8 300 zł x 15,73% 1 305,59 zł,

i) podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 306 zł.

Przykład obliczenia podatku przy metodzie proporcjonalnego odliczenia podatku

Podatnik osiągnął dochód za pracę, którą wykonywał w Belgii w okresie od marca do września 2010 r. u belgijskiego pracodawcy, a także dochód w Polsce z tytułu najmu:

a) przychód z najmu uzyskany w Polsce 8 300 zł,

b) koszty uzyskania przychodu 2 100 zł,

c) dochód z najmu 6 200 zł,

d) dochód uzyskany w Belgii (po wyłączeniu części odpowiadającej równowartości 30% diety przypadającej na Belgię za każdy dzień pobytu i pozostawaniu w stosunku pracy, po przeliczeniu za złote oraz po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu) 20 000 zł,

e) zapłacony podatek od tego dochodu w Belgii po przeliczeniu na złote 3 300 zł,

f) łączne dochody (c + d) 26 200 zł,

g) podatek od całości dochodu (wg skali zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 4 159,98 zł

h) wyliczenie limitu podatku zapłaconego za granicą przypadającego do odliczenia od podatku w Polsce (4 159,98 zł x 20 000 zł / 26 200 zł); kwota podatku zapłaconego za granicą jest wyższa od limitu odliczenia i dlatego podatnik nie może odliczyć od podatku należnego w Polsce całego podatku zapłaconego za granicą 3 175,56 zł

i) podatek należny w Polsce (4 159,98 zł – 3 175,56 zł) 984,42 zł

j) Podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 984 zł

O tym trzeba pamiętać

Podatnik, który uzyskuje dochody z pracy za granicą musi sprawdzić metody unikania podwójnego opodatkowania w umowie międzynarodowej zawartej przez Polskę z państwem, w którym wykonuje on swoją pracę.

Gdy umowa przewiduje:

  • metodę wyłączenia z progresją – to obowiązkiem podatnika jest złożenie zeznania podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-36), gdy oprócz dochodów z pracy za granicą uzyskał on także dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce;
  • metodę odliczania w Polsce podatku zapłaconego za granicą – to obowiązkiem podatnika jest w ciągu roku podatkowego wpłacić zaliczki, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym wrócił on do do Polski, a także złożenie zeznania podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym (PIT-36), bez względu na to czy osiągnął on dochód w Polsce czy też nie.

Kwotę uzyskanego przychodu zagranicznego wyrażonego w walucie obcej należy pomniejszyć o kwotę, która stanowi 30 % diety za każdy dzień pobytu za granicą.

Przeliczyć przychód pomniejszony o diety na złote polskie.

Uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości, która jest określona w ustawie.

Poznaj metody, dzięki którym unikniesz podwójnego opodatkowania i skorzystasz z ulgi abolicyjnej

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.