Podatek od sprzedaży mieszkania i domu- podatek od dochodu…


Podatek od dochodu – ulga meldunkowa

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania lub domu. Podstawą do obliczenia podatku jest teraz dochód (przychód minus koszty), a sam podatek wynosi 19 %.

Pamiętaj! Podatek ten płatny jest, przy zachowaniu warunku, że sprzedaż mieszkania lub domu nastąpi w ciągu 5 lat, które liczone są od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż lub wybudowanie.

Urząd Skarbowy ma prawo określić przychód ze sprzedaży mieszkania lub domu według wartości rynkowej, gdy cena w umowie będzie znacząco odbiegała od cen rynkowych. Jako koszty uzyskania przychodu brane są udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady na mieszkanie lub dom, które zwiększyły ich wartość, poczynione w czasie ich posiadania.

Odsetki od kredytu jako koszt nabycia mieszkania lub domu

Często mieszkanie lub dom nabywa się na kredyt, a więc warto wiedzieć, czy przy sprzedaży tych nieruchomości można do kosztów ich nabycia zaliczyć odsetki od kredytów mieszkaniowych.

Pamiętaj! Przy sprzedaży mieszkania lub domu, które nabyto od 1 stycznia 2007 r. koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia mieszkania lub domu, które powiększa się o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość ich wartość, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f).

Koszty nabycia nie są zdefiniowane w u.p.d.o.f, wobec tego uprawniony jest wniosek, że koszty nabycia nieruchomości, o których mowa w art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f, obejmuje także koszty obsługi kredytu, który został przeznaczony na zakup mieszkania lub domu (m.in. odsetki i prowizje zapłacone do dnia sprzedaży nieruchomości).

Pamiętaj! Koszty obsługi kredytu będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu posiadając udokumentowane wydatki na spłatę odsetek i prowizji.

Urzędy Skarbowe niestety często kwestionują prawo podatnika do rozliczenia kosztów obsługi kredytu w kosztach sprzedaży mieszkania lub domu. Jednak z takim stanowiskiem nie można się zgodzić, bo gdyby ustawodawca chciał ograniczyć koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży mieszkania lub domu tylko do ceny ich zakupu, to użyłby w art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f, tego pojęcia, a nie pojęcia, które jest tak szeroko rozumiane jak „koszty nabycia”

Korzystne dla podatników stanowisko potwierdzone jest:

 • orzecznictwem sądów administracyjnych (np. wyrok WSA we Wrocławiu z 28 października 2010 r. sygn. akt I SA/Wr 801/ 10);
 • niektóre interpretacje organów podatkowych (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 listopada 2009 r. nr ITPB2/415-701a/09/IL).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania lub domu nabytych w drodze spadku, darowizny lub innych nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady zwiększające ich wartość , które zostały poniesione w czasie ich posiadania, a także kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość sprzedawanego mieszkania lub domu przyjętego do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości mieszkania lub domu przyjętego do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa powyżej ustalana jest na podstawie faktur VAT, a także dokumentów, które potwierdzają poniesienie opłat administracyjnych.

Kosztem tutaj są nakłady, które zostały poniesione w czasie posiadania mieszkania lub domu i powiększyły ich wartość. Za koszt nie uznaje się wiec tych należności, które zostały wydane na eksploatację lokalu, budynku.

Przepisy zakładają coroczną waloryzację kosztów nabycia lub wytworzenia w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku  do tego samego okresu roku ubiegłego.

Pamiętaj! W przypadku zamiany mieszkania lub domu dochód ustalany jest analogicznie u każdej ze stron.

Podatek należy zapłacić w terminie złożenia rocznego rozliczenia podatku za rok, w którym nastąpiła sprzedaży mieszkania lub domu. Dochodu tego nie łączy się z innymi dochodami.

Powyższych przepisów nie stosuje się, gdy:

 • budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, a także sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;
 • przychód ze sprzedaży mieszkania lub domu stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ulga meldunkowa

Ulga meldunkowa została wprowadzona przez ustawodawcę w celu złagodzenia skutków nowego 19 % podatku.

Uprawnia ona do zwolnienia od 19 % podatku dochody, które zostały osiągnięte z odpłatnego zbycia:

 • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku;
 • lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim pawie;
 • gdy podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym powyżej na pobyt stały przez okres krótszy niż 12 miesiecy przed datą zbycia.

Ulga meldunkowa obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Istnieje wiele wątpliwości, co do jej prawidłowego funkcjonowania. Wątpliwości te dotyczą szczególnie okresu zameldowania w zbywanych przez podatników nieruchomościach mieszkalnych, a więc:

 • czy do okresu zameldowania może być wliczony okres zameldowania przed 1 stycznia 2007. oraz przed datą nabycia;
 • czy zameldowanie powinno bezpośrednio poprzedzać odpłatne zbycie;
 • czy okres zameldowania powinien trwać nieprzerwanie przez 12 miesięcy.

Wątpliwości te zasadniczo zostały rozstrzygane na korzyść podatników, ale efektem tego było uznanie, że ulga ta działa nieprawidłowo i w konsekwencją tego nowelizacja u.p.d.o.f z 6 listopada 2008 r. uchyliła ulgę meldunkową z dniem 1 stycznia 2009 r. Argumentem było także planowane uchylenie obowiązku meldunkowego.

Z ulgi tej mogą nadal korzystać osoby, które ją nabyły przy sprzedaży mieszkań lub domów, które zostały kupione w latach 2007-2008.

Pamiętaj! Na zasadzie praw nabytych z ulgi meldunkowej można skorzystać, gdy w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. nabyło się lub wybudowało (oddało do użytkowania) nieruchomość i prawa, które są określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) u.p.d.o.f.

Określony został nowy termin do składania oświadczenia o spełnieniu warunków do „ulgi meldunkowej”, które trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania lub domu.

Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Pamiętaj! By móc skorzystać z ulgi meldunkowej ważny jest także okres zameldowania przed nabyciem danej nieruchomości. W zeznaniu rocznym należy wykazać 19 % podatek od nieruchomości i praw majątkowych sprzedawanych w tym roku, które podatnik nabył lub wybudował w latach 2007-2008 i nie skorzystał z „ulgi meldunkowej”.

W zależności od źródeł przychodów podatek ten można rozliczyć w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Rozlicza się go w części – Kwota do zapłaty/Nadpłata poszczególnych zeznań.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.