Podatek w formie karty podatkowej


Opodatkowanie w formie karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostszy sposób na rozliczenie działalności gospodarczej. Bez księgowości, deklaracji, a także comiesięcznych zeznań podatkowych.

Przedsiębiorca co miesiąc płaci w Urzędzie Skarbowym stałą, dość niska kwotę.

Dla kogo karta podatkowa?

Karta podatkowa:

 • ma zastosowanie wyłącznie dla osób fizycznych;
 • stosuje się ją w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (działy specjalne w rolnictwie nie mogą być objęte kartą podatkową, ale będą one opodatkowane podatkiem PIT);
 • podatnik może, ale nie musi z niej korzystać;
 • jest płatnością zamiast podatku dochodowego na zasadach ogólnych od określonych rodzajów działalności (przy prowadzeniu jeszcze innej działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w innym miejscu płaci się także podatek pochodowy na zasadach ogólnych);
 • jest podatkiem dochodowym na zasadach uproszczonych (jest tylko formą podatku dochodowego);
 • to preferencja i uproszczenie, bo objęci ta formą opodatkowania nie muszą:

prowadzić ksiąg przychodów i rozchodów;
wpłacać zaliczek na podatek dochodowy;
wypełniać deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu;
składać zeznań.

Pamiętaj! Wszystkie te czynności należy wykonać, gdy jest się objętym podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Gdy nie prowadzi się księgi przychodów i rozchodów, to nie ma się kosztów, a więc opodatkowaniu podlega nie dochód, ale przychód.

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić osoby fizyczne, gdy spełnią określone warunki.

Podatnik, który prowadzi określoną w ustawie działalność może być opodatkowany w karty podatkowej, gdy:

 • złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie do Urzędu Skarbowego;
 • we wniosku tym należy zgłosić prowadzenie działalności, która wymieniona jest w jednej z 11 części tabeli;
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystał z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, a także usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba, że chodzi o usługi specjalistyczne;
 • nie prowadził, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • jego małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
 • nie wytwarza wyrobów, które są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Pamiętaj! Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku, który poprzedza rok podatkowy, od którego ma być zastosowana  karta podatkowa, a gdy rozpoczyna się działalność, to w ciągu roku podatkowego – przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Jeżeli do końca roku podatkowego, który jest objęty opodatkowaniem w formie karty podatkowej nie zostanie zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, to uważa się, że działalność jest nadal prowadzona na karcie podatkowej. Podatnik może zrzec się w terminie do końca roku podatkowego zastosowania karty podatkowej, poczynając od roku następnego.

Gdy Urząd Skarbowy uwzględni wniosek o zastosowanie karty podatkowej, to wyda decyzję, która ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Gdy działalność prowadzona jest w formie spółki, to w decyzji będą wymienieni wszyscy jej wspólnicy.

Jeżeli zdaniem Urzędu Skarbowego zaistnieje brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, to wyda decyzję odmowną, a wtedy podatnik będzie miał obowiązek płacić:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone lub
 • podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Przedmiotem opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej, która określona jest w ustawie. Zamysłem ustawodawcy jest to, że podatnik osiąga w związku z prowadzeniem tej działalności przychód. Przedmiotem tego podatku jest tu więc jakby szacunkowy przychód.

Co jest podstawą opodatkowania w formie karty podatkowej?

Podstawa opodatkowania zależy od:

 • rodzaju działalności gospodarczej;
 • wielkości miejscowości;
 • liczby zatrudnionych pracowników (czasami można zatrudnić więcej z określonych w ustawie powodów np. z powodu bezrobocia strukturalnego).

Stawki podatkowe:

 • miesięczne (jak w VAT i akcyzie w kraju);
 • kwotowe (zmienne i niezmienne) (przy zatrudnieniu większej ilości pracowników stawka maleje).

Wprowadzono zmianę stawki w granicach 50 % stawki ustawowej, gdy jest ona „oczywiście nieodpowiednia”. Prawo zmiany wysokości stawki przysługuje organowi podatkowemu (urząd skarbowy).

Pamiętaj! Jeżeli przychód jest zdecydowanie wyższy niż zadeklarowany, to Urząd Skarbowy może podatek podwyższyć.

Obowiązek podatkowy

Podatek dochodowy, który płacony jest jako karta podatkowa zamyka się w miesiącu. Nie trzeba wpłacać żadnych zaliczek.
Warunki płatności

Urząd Skarbowy oblicza podatnikowi wysokość zobowiązania na rozpoczęcie działalności. Uwzględniając wniosek  o zastosowanie karty podatkowej wyda decyzję, która ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej (odrębnie na każdy rok podatkowy).

Przy zmianie rodzaju działalności gospodarczej lub ilości zatrudnionych pracowników zawiadamia się o tym Urząd Skarbowy, który wtedy powinien zmienić decyzję, która ustala wysokość podatku.

Pamiętaj! Gdy podatnik stwierdzi, że obciążenie podatkowe w formie karty podatkowej jest dla niego zbyt uciążliwe, to może się on zrzec tej formy opodatkowania. Wtedy będzie miał do wyboru opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych jeżeli spełnia określone ustawą warunki.

Wyłączenia, zwolnienia, ulgi

Karta podatkowa stanowi sama w sobie preferencje dla podatnika.

Ulgi

Istnieje możliwość obniżenia stawki o 20 % ze względu na wiek podatnika (opcja dla podatników, którzy ukończyli 60 lat ), jego lekki stopień niepełnosprawności lub o 10 % ze względu na rodzaj zatrudnianych przez niego pracowników (obniżenie podatku wynosi 10% za każdego pracownika, wobec którego orzeczono lekki stopień niepełnosprawności).

Utrata możliwości opłacania podatku w formie karty podatkowej na mocy decyzji Urzędu Skarbowego może nastąpić, gdy:

 • poda się we wniosku o zastosowanie karty podatkowej dane, które są niezgodne ze stanem faktycznym, które będą powodem nieuzasadnionego zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej niż należnej;
 • prowadzi się nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi się tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego organowi podatkowemu;
 • nie powiadomi się w terminie Urzędu Skarbowego, o zmianach, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej lub, które maja wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda się dane w tym zakresie, które są niezgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku takie decyzji, podatnicy:

 • mają obowiązek płacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych za cały rok podatkowy;
 • obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym została doręczona decyzja, która stwierdza  wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
 • kwoty, które zostały wpłacone z tytułu karty podatkowej zalicza się na podatek dochodowy, który jest określony na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.


Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.