Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Nowe zasady gwarantowania depozytów

Co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie swoich pieniędzy?

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Jest to instytucja, która zapewnia wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności wynikających z innych czynności  bankowych (depozytów), objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kogo obejmuje system gwarancji?

Chronione są depozyty:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną;
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Ochronie nie podlegają depozyty:

  • Skarbu Państwa;
  • instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • kadr, które zarządzają danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancje obejmują zarówno depozyty złotowe, jak i walutowe. Niezależnie od waluty Rachunku bankowego wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Rok 2011 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych – skrócony do 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Jak jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarancja obejmuje depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków bankowych, które posiada deponent w danym banku.

Jeżeli chodzi o wspólne rachunki bankowe, to każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jak jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona, sporządza listę osób, które są uprawnione do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości i informacje o sposobie, miejscu oraz terminie wypłat środków gwarantowanych.

Wówczas po ich odbiór można zgłosić się z dokumentem tożsamości. Środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać środki pieniężne, które przekraczają wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak. Te środki nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości  banku kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku w ramach postępowania upadłościowego.

W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.

Stan prawny: obowiązuje od 30 grudnia 2010 r.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.