Inwestowanie w obligacje – dwuletnie obligacje skarbu państwa


Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (DOS)

Bezpieczna Inwestycja

Jeżeli chcesz prosto, bezpiecznie i zyskownie ulokować swoje oszczędności, to warto zastanowić się nad wyborem detalicznych obligacji skarbowych. Ich emitentem jest Skarb Państwa który zobowiązuje się do wykupu obligacji i wypłacenia inwestorowi należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje skarbowe polega na:

  • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
  • pewności zysku;
  • możliwości wyboru okresu oszczędzania pieniędzy, który odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Swój kapitał możesz zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje dwuletnie?

Inwestycję można rozpocząć dowolnego dnia, ponieważ emisje „dwulatek” odbywają się co miesiąc. Cena sprzedaży jednej obligacji jest zawsze równa wartości nominalnej i wynosi 100 zł.
Oprocentowanie dwuletnich obligacji skarbu państwa

Obligacje dwuletnie są oprocentowane według stałej stopy procentowej, która obowiązuje przez cały dwuletni okres oszczędzania. Dlatego już w dniu zakupu obligacji wiemy, ile zyskamy na tej inwestycji.

Zysk z obligacji dwuletnich

W pierwszym roku oszczędzania odsetki narastają od wartości nominalnej zakupionych obligacji (100 zł każda). Po roku następuje ich kapitalizacja i naliczone odsetki zostają dodane do wartości nominalnej obligacji. Tak więc w drugim roku zysk jest obliczany od podwyższonej podstawy. Po dwóch latach od zakupu Skarb Państwa wykupuje obligacje od inwestora i wypłaca wartość nominalną zakupionych obligacji oraz należne odsetki, czyli zysk za dwa lata oszczędzania.

Pamiętaj! Odsetki od obligacji skarbowych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dla przykładu: sposób wyliczenia wartości wierzytelności z tytułu wykupu jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji Skarbu Państwa, które obejmuje zainwestowana kwotę (wartość nominalną obligacji), a także odsetki, które należą się za okres dwóch lat, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Przykładowe oprocentowanie obligacji wynosi 5 % w skali roku i jest stałe przez okres dwóch lat.

Odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji – 100,00 zł

Na początku obliczamy odsetki w pierwszym okresie odsetkowym:

O1 = 100,00 x 5 % = 5, 00

Odsetki w pierwszym okresie odsetkowym wynoszą 5,00 zł. Należy je dodać do zainwestowanych 100, 00 zł. Podstawa naliczania odsetek w drugim okresie odsetkowym wynosi 105,00 zł.

Kolejnym krokiem jest obliczenie odsetek w drugim okresie odsetkowym, od podstawy, która jest podwyższona o odsetki za pierwszy okres odsetkowy:

O2 = 105,00 x 5 % = 5,25

Odsetki w drugim okresie odsetkowym wynoszą 5,25 zł.

Następnie obliczany wartość wierzytelności do wypłaty za cały dwuletni okres oszczędzania. Sumujemy wartość nominalną obligacji (kwota zainwestowana), naliczone odsetki za pierwszy rok oszczędzania i odsetki za drugi rok oszczędzania:

W = 100,00 + 5,00 + 5,25  = 110,25

Wartość wierzytelności do wypłaty wynosi 110,25 zł.

Jak kupić Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (DOS)?

Obligacje te są dostępne dla osób fizycznych (rezydentów i nierezydentów), stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych. Mogą je nabyć również fundacje, które wpisane są do rejestru sądowego.

Można je również kupować na rzecz osób małoletnich. Sprzedawane są w większości placówek PKO Banku Polskiego oraz Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

Pamiętaj! Posiadacz Konta Inteligo może kupować detaliczne obligacje Skarbu Państwa bezpośrednio ze swojego rachunku przez Internet lub telefon.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w „Regulaminie obsługi obligacji skarbowych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych”, który dostępny jest w punktach sprzedaży obligacji skarbowych.

Sprzedaż obligacji dwuletnich

W przypadku nagłej potrzeby pieniędzy, które zostały zainwestowane w obligacje, można złożyć dyspozycje przedterminowego wykup dowolnej liczby posiadanych obligacji. Otrzymamy wtedy swoje pieniądze wraz z zarobionymi odsetkami od chwili wykupu, pomniejszonymi o niewielką opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym obligacji.

Pamiętaj! Dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji należy złożyć przy zachowaniu określonych terminów, tj.

– nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji;

– nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia wypłaty odsetek od danej obligacji;

– nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wypłaty odsetek i przed dniem wykupu obligacji przez Skarb Państwa.

Środki z przedterminowego wykupu zostaną przekazane szóstego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji na Twój rachunek bankowy. Obligacje czteroletnie można także sprzedać osobie fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czas wypłaty lub zmiany

Po dwóch latach od zakupu dwuletnich obligacji oszczędnościowych, Skarb Państwa zwraca inwestorowi zainwestowany kapitał (kwotę równą wartości nominalnej zakupionych obligacji oraz naliczone przez ten czas skumulowane odsetki – zysk),

Można podjąć decyzje o przedłużeniu inwestycji. Za wartość obligacji, które podlegają wykupowi wraz z odsetkami lub za część tej kwoty można kupić nowe obligacje dwuletnie, składając – najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem wykupu posiadanych obligacji – dyspozycję ich zamiany na obligacje nowej emisji.
Terminy zamiany

Zamian obligacji DOS odbywa się zgodnie z zasadą – data wykupu obligacji stanowi datę zakupu nowych obligacji.

Termin rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji zamiany jest wspólny dla wszystkich obligacji danej emisji. Jest to czwarty dzień roboczy, który poprzedza pierwszy dzień wykupu danej emisji. Koniec zamiany to trzeci dzień roboczy, który poprzedza wykup posiadanych obligacji.

Korzyści z zamiany:

  • atrakcyjna cena (dla osób, które dokonują zamiany obligacji przewidziane jest dyskonto, co oznacza, ze cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży);
  • wygoda (zamiana zapewnia bezgotówkowy zakup nowych obligacji);
  • brak opłat i prowizji (złożenie dyspozycji zamiany nie jest związane z żadnym dodatkowym kosztem dla inwestora).

Pamiętaj! Dyspozycję zamiany można złożyć w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, przez telefon lub Internet.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.