Fundusze inwestycyjne PKO TFI


Inwestowanie w fundusze PKO Banku Polskiego

Zastanawiasz się, czy jest możliwe, aby bez obciążenia domowego budżetu, odkładając niewielkie kwoty, zgromadzić kapitał, dzięki któremu zapewnisz sobie oraz swoim bliskim bezpieczną przyszłość?

Przekonaj się, że inwestować pieniądze może każdy.

W Programie Oszczędnościowym PKO TFI liczy się systematyczność, a nie kwota wpłacanych pieniędzy.

Zaplanuj swoją przyszłość

Systematyczne odkładanie niewielkiej kwoty pieniędzy jest mało odczuwalne dla Twojego portfela, a przez to łatwiejsze niż jednorazowe podjęcie decyzji o zainwestowaniu większej kwoty pieniędzy.

Postaw na bezpieczeństwo

 • Systematyczne dokonywanie wpłat powoduje, że w dłuższym okresie wahania na giełdzie mają mniejszy wpływ na Twoje zyski;
 • Do Ciebie należy decyzja, w co będą zainwestowane Twoje pieniądze;
 • W każdej chwili możesz przenieść środki finansowe do innych subfunduszy Funduszu PKO Parasolowy, w tym także do subfunduszu, który lokuje głównie w obligacje Skarbu Państwa.

Dopasuj wysokość wpłaty do swoich możliwości

Wystarczy zaledwie:

 • 50 zł miesiecznie, gdy odkładasz pieniądze na przyszłość dla swojego dziecka;
 • 100 zł miesięcznie, kiedy pieniądze odkładasz dla siebie, by zgromadzić kapitał i zacząć myśleć o realizowaniu marzeń.

Spraw, by czas pracował na Twoją korzyść

Już po 3 latach inwestowania pieniędzy otrzymasz zwolnienie z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa;

Jeżeli ustanowisz stałe zlecenie z rachunku bankowego do Programu Oszczędnościowego, nawet nie zauważysz, kiedy Twój kapitał zbuduje się sam.

Zminimalizuj podatki

Twoje oszczędności będą lokowane w ramach produktu „parasolowego”, dzięki czemu „podatek Belki” będzie Cie dotyczył dopiero po wycofaniu pieniędzy z funduszu.

Uczestnictwo w Programie Oszczędnościowym zmobilizuje Cię do systematycznego oszczędzania, na które tak trudno zdobyć się samodzielnie.

Portfele Modelowe PKO TFI

Portfele modelowe zostały specjalnie opracowane przez ekspertów od zarządzania PKO TFI. Są to konstrukcje inwestycyjne, które pozwalają na optymalną inwestycje w fundusze inwestycyjne od poziomu akceptowalnego ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz płynności portfela.

Jeżeli wybierzesz jeden z dostępnych portfeli modelowych PKO TFI, to zainwestujesz w kilka funduszy. Dzięki inwestycji w portfel modelowy, inwestycje ulegają dywersyfikacji, a to ogranicza ryzyko inwestycyjne, które związane jest z nieodpowiednim wyborem funduszu.

Portfele modelowe są także wygodnym sposobem na zarządzanie portfelem funduszy inwestycyjnych. Określając swój profil ryzyka można wybrać odpowiadający nam portfel modelowy.
Do wyboru mamy cztery portfele modelowe:

1. Portfel stabilny
2. Portfel umiarkowany
3. Portfel aktywny
4. Portfel ekspansywny
Portfel stabilny

Został on zbudowany w oparciu o fundusz skarbowy, obligacji, a także stabilnego wzrostu. Ograniczona zmienność, oczekiwana stopa zwrotu przewyższająca rentowność depozytów bankowych.
Portfel stabilny kierowany jest do klientów, którzy:

 • są zainteresowani inwestycją, która przy zakładanym horyzoncie inwestycyjnym powinna pozwolić na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej rentowność depozytów bankowych;
 • cenią sobie ograniczoną zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa i są w stanie zaakceptować niskie ryzyko inwestycyjne;

Portfel umiarkowany

Zbudowany w oparciu o fundusze akcyjne i obligacyjne. Dywersyfikacja portfela w oparciu o różne klasy aktywów. Ograniczona zmienność, oczekiwana stopa zwrotu, która przewyższa rentowność depozytów bankowych.

Portfel umiarkowany kierowany jest do klientów, którzy:

 • są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie powinna pozwolić na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej rentowność depozytów bankowych;
 • cenią sobie ograniczoną wartość inwestycji w jednostki uczestnictwa i są w stanie zaakceptować umiarkowane ryzyko.

Portfel aktywny

Zbudowany jest w oparciu o fundusze akcyjne i bezpieczne. Dywersyfikacja portfela w oparciu o klasy aktywów i rynki. Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie. Fundusze: skarbowy i obligacji redukują poziom ryzyka całości portfela.

Portfel aktywny kierowany jest do klientów, którzy:

 • są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysokie zyski dzięki zaangażowaniu w akacje, w tym notowanych na europejskich rynkach;
 • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych równoważone częścią portfela inwestowaną w instrumenty dłużna np. bony skarbowe i obligacje.

Portfel ekspansywny

Zbudowany jest głównie w oparciu o fundusze akcyjne. Zdywersyfikowany w ramach tej klasy aktywów. Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie. Fundusz obligacji redukuje poziom ryzyka całości portfela.

Portfel ekspansywny kierowany jest do klientów, którzy:

 • są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysoki zysk;
 • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa w fundusze związane z inwestowaniem w akcje.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.