Sądowe nabycie spadku


Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać złożony przez każdą osobę, która ma w tym interes. Zwykle robi to spadkobierca, ale zdarzają się sytuacje, gdy ktoś chce udowodnić, ze to właśnie oni nie dziedziczą po spadkodawcy (np. by uniknąć spłaty długów spadkowych).

Koszt wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to 50 zł. Składa się go do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego spadkodawcy. Można to zrobić w biurze podawczym sądu lub wysłać listem poleconym.

Pamiętaj !  Nawet, gdy wniosek zostanie złożony w złym sądzie, to i tak prześlą go do sądu właściwego.

Wniosek można opłacić w kasie sądu (kupić znaki sądowe w kasie sądu i nakleić na pierwszą stronę wniosku), na poczcie, w banku lub przez Internet (dowód opłaty dołączyć do egzemplarza, który jest przeznaczony dla sądu.

Wzór wniosku

Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r.

Do:

Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny
ul.Lompy 14
40-040 Katowice

Wnioskodawca:

Danuta Nowak
Ul. Prosta 1/10
40-018 Katowice

Uczestnicy postępowania:

1. Magdalena Wilk
ul. Myśliwska 2/19
40-016 Katowice

2. Rafał Nowak
ul. Starowiejska
40-015 Katowice

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU**

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. stwierdzenie, że spadek nabyty po zmarłym w dniu 14 kwietnia 2011 r. Piotrze Nowaku, zamieszkałym ostatnio w Katowicach, przypada spadkobiercom na podstawie ustawy/testamentu* tj. żonie Danucie Nowak, córce Magdalenie Wilk i synowi Rafałowi Nowakowi – każdemu po…… części.

2. Zasądzenie od Magdaleny Wilk i Rafała Nowaka kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Mój mąż Piotr Nowak, przedsiębiorca, ostatnio zamieszkały w Katowicach przy ul. Prostej 1/10 zmarł dnia 14 kwietnia 2011 r.

Dowód: Odpis skrócony aktu zgonu

Spadkobiercami z mocy ustawy/testamentu* są:

żona Danuta Nowak,
córka Magdalena Wilk i syn Rafał Nowak.

Dowód: Odpisy skrócone aktów urodzenia

Innych spadkobierców nie ma. Zapewnienie zostanie złożone ustnie na rozprawie.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest w tym stanie uzasadniony.

Danuta Nowak

Załączniki:

– wyciąg z aktu zgonu
– odpisy skrócone aktów urodzenia uczestników postępowania
– odpis aktu małżeństwa

* niepotrzebne skreślić
** wniosek należy złożyć w tylu egzemplarzach ilu jest uczestników postępowanie plus jeden egzemplarz dla sądu.

Po złożeniu wniosku sąd wyznaczy rozprawę, na którą wezwie wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami. Podczas rozprawy każda osoba zostanie przez sąd przesłuchana i sąd będzie chciał ustalić, kto tak naprawę jest spadkobiercą oraz czy istnieje jakiś testament pozostawiony przez zmarłego (ewentualnie wzywa do złożenia w sądzie testamentu).

Gdy testament zostanie złożony, to sąd go otwiera, ogłasza i bada czy go nie odwołano.

Pamiętaj ! Każda osoba, która posiada testament ma obowiązek złożenia go w sądzie – chyba, ze zrobiła to wcześniej u notariusza.

Po zakończeniu rozprawy sądy wydaje postanowienie, w którym wymienia spadkobiercę i wszystkich spadkobierców, którym przypadł spadek. Sąd nie podejmuje decyzji o tym jakie przedmioty komu przypadną.

Przykład postanowienia sądu

Sygn. akt. II C 183/11

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 6 czerwca 2011 r.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział II Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Baran
Protokolant: Maria Grzegorek

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2011 r. sprawy z wniosku: Danuty Nowak przy uczestnictwie: Magdaleny Wilk i Rafała Nowaka o stwierdzenie nabycia spadku po: Piotrze Nowaku postanawia:

I. stwierdzić, że spadek po Piotrze Nowaku, zmarłym 14 kwietnia 2011 r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach, przy ulicy Prostej 1/10 w Katowicach, na podstawie ustawy wprost nabyli: żona Danuta Nowak, córka Magdalena Wilk i syn Rafał Nowak – po 1/3 części;

II. orzec, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

(Pieczęć)    (Podpisy)

(Pieczęć okrągła)

Dnia …………………… 200… r.

Jeżeli zdarzy się tak, że osoba/osoby, o których mowa w potwierdzeniu nie są tak naprawdę spadkobiercami (np. odnajdzie się testament, o którym nikt wcześniej nie wiedział, i zmieni się lista osób, które powinny dziedziczyć po zmarłym), to wtedy należy złożyć do sądu w niosek o zmianę postanowienia stwierdzającego nabycie spadku.

Składa się go w sądzie, który wydal postanowienie wraz z dokumentami, które poświadczą nowe okoliczności.

Wzór wniosku

Katowice, dnia 1 czerwca 2011 r.

Do:

Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
Wydział II Cywilny
ul.Lompy 14
40-040 Katowice

Wnioskodawca:

Danuta Nowak
Ul. Prosta 1/10
40-018 Katowice

Uczestnicy postępowania:

1. Magdalena Wilk
ul. Myśliwska 2/19
40-016 Katowice

2. Rafał Nowak
ul. Starowiejska
40-015 Katowice

WNIOSEK O ZMIANĘ POSTANOWIENIA O STWIERDZENIU NABYCIA SPADKU

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. Zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Piotrze Nowaku wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie o sygnaturze akt. 183/11 (tu wpisujemy sygnaturę akt jaka jest na postanowieniu) w ten sposób, iż stwierdzić, że spadek po Piotrze Nowaku zmarłym dnia 14 kwietnia 2011 r., ostatnio zamieszkałym w Katowicach przy ul. Prostej 1/10 na podstawie odnalezionego testamentu nabyli żona Danuta, córka Magdalena, syn Rafał, konkubina Joanna oraz nieślubny syn Tomasz – po 1/5 części,

2. Zasądzenie od uczestników postępowania kosztów związanych z udziałem w sprawie.

Uzasadnienie

(TUTAJ WPISUJEMY DLACZEGO UWAŻAMY, ŻE POSTANOWIENIE POWINNO ZOSTAĆ ZMIENIONE)

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

– wyciąg z aktu zgonu
– odpisy skrócone aktów urodzenia uczestników postępowania
– testament Piotra Nowaka

Wniosek należy opłacić i złożyć w podobny sposób jak wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W sytuacji, gdy zostanie udowodnione, ze spadek po zmarłym powinna nabyć inna osoba (lub któryś spadkobierca nie powinien go nabyć) sąd zmienia postanowienie i wydaje nowe.

Pamiętaj ! Wniosek o zmianę postanowienia można złożyć w ciągu 1 roku od momentu, w którym uzyskano informacje, ze postanowienie jest błędne.

Jeżeli osoba nie będąca spadkobiercą, pozbyła się rzeczy, które należą do spadku, to ogromne znaczenie ma tutaj to, czy osoba, która te rzeczy nabyła od osoby, która nie jest spadkobiercą:

  • jeśli wiedział – to ma obowiązek zwrócić te rzeczy prawdziwym spadkobiercom;
  • jeśli nie wiedziała, ale z łatwością mogła się dowiedzieć – to ma obowiązek zwrócić te rzeczy prawdziwym spadkobiercom;
  • jeśli nie wiedziała i ciężko byłoby jej się dowiedzieć –  nie ma obowiązku zwracania tych rzeczy prawdziwym spadkobiercom.

Jeżeli rzecz należąca do spadku znajduję się u osoby, która nie jest spadkobiercą, to prawdziwy spadkobierca może:

  • zażądać zwrotu rzeczy oraz pieniędzy za korzystanie z niej;
  • zażądać pieniędzy za zużycie, pogorszenie stanu lub utratę rzeczy;
  • zażądać zwrotu korzyści;
  • zażądać odszkodowania.

Pamiętaj ! jeżeli osoba, która nie jest spadkobiercą nie będzie chciała oddać tych rzeczy, to można do sądu skierować pozew o ich wydanie.

Prawo spadkowe Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Pewnie znasz to powiedzenie: „Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”.

Tymczasem każdego z nas prędzej czy później czeka bliższe spotkanie z prawem i znajomość prawa BARDZO się wówczas przydaje. Co takiego mam na myśli? Oczywiście chodzi o sprawę spadkową.

Prawo spadkowe dotyczy każdego człowieka. Gdy umierają rodzice – trzeba uregulować po nich sprawy majątkowe. Gdy chcemy rozporządzić własnym majątkiem na przyszłość – spisujemy testament. Problem w tym, że nieznajomość prawa może sprawić, że… prawo obróci się przeciwko Tobie.

3 pytania testowe – sprawdź swoją znajomość prawa

Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, dlatego mam do Ciebie 3 pytania:

  • Czy wiesz, że brak Twojej reakcji na wieść o śmierci bliskiej osoby może sprawić, że nabędziesz spadek ze wszystkimi jej długami?
  • Czy wiesz, że Twoje prawo do zachowku może się przedawnić?
  • Czy wiesz, że może się zdarzyć, że będziesz musiał zapłacić podatek od spadku, choć mógłbyś go nie płacić W OGÓLE?

To tylko kilka pytań, na które MUSISZ znać odpowiedź, jeśli czeka Cię nabycie spadku.

Wiadomo, że przepisy naszego polskiego prawa nie są łatwe, i dlatego właśnie wydano poradnik poświęcony prawu spadkowemu, który w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawa związane ze spadkiem, testamentem czy zachowkiem.

Jeżeli chcesz SAMODZIELNIE uporządkować swoje sprawy spadkowe albo swojej rodziny – teraz w prosty sposób i w jednym miejscu dowiesz się, jak to zrobić. Po prostu kliknij tutaj»

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.