Spadek z długami


Jak uniknąć długów spadkowych?

Często spadkodawca zostawia po sobie długi zaciągnięte tuż przed śmiercią, które potem musi spłacać jego rodzina.

Jak obronić się przed spłatą długów spadkowych?

Spadek nabywany jest przez spadkobiercę w momencie śmierci spadkodawcy, ale nie jest to nabycie ostateczne, gdyż ma on 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, które biegnie od momentu, w którym dowiedział się, że należy mu się spadek.

Pamiętaj! Gdy spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie 6 miesięcy to prawnie uznawany jest za osobę, która przyjęła spadek (i to bez żadnego ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe).

Do czasu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy, tylko w takim stopniu w jakim wart jest spadek, a więc wierzyciele spadkodawcy nie mogą mu zabrać nic z jego osobistego majątku.

Pamiętaj! Wierzyciele mogą dostać tylko tyle, ile warte są rzeczy pozostawione przez spadkodawcę.

Dla przykładu: Zmarły spadkodawca pozostawił swojej żonie majątek wart 40 tys. złotych. Jednak przed śmiercią zapożyczył się u swojego znajomego na kwotę 60 tys.złotych. Tak więc jest to kwota, która przewyższa jego cały majątek.  Znajomy spadkodawcy, gdy dowiedział się, że ten nie żyje, to pojechał do jego żony i zażądał zwrotu pożyczonych pieniędzy.

Jego prośba była uzasadniona (chciał zwrotu swoich pieniędzy), a żona jest jedynym spadkobiercą. Okazało się jednak, że żona zmarłego dłużnika nie złożyła jeszcze oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a od śmierci jej męża nie minęło jeszcze pół roku.

Żona, by uniknąć spłaty długu swojego męża powinna jak najszybciej złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Wtedy wierzyciel jej męża nie będzie mógł wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia od niej kwoty 60 tys. złotych tytułem spłaty jej męża i zostanie ona zwolniona os odpowiedzialności.

Z chwilą przyjęcia spadku – żona spadkodawcy – odpowiada za wszystkie długi swojego męża. Komornik miałby prawo  zabrać jej całe 40 tys. złotych, które odziedziczyła oraz jeszcze 20 tys. złotych z jej osobistego majątku, żeby spłacić cały dług, a więc straciłby tylko na tym, bo nie dość, że nie zyskałby nic na spadku, to jeszcze dodatkowo musiałby dopłacić 20 tys. złotych ze swoich własnych pieniędzy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe.

Spadkobierca powinien złożyć w sądzie lub przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (ograniczeniem odpowiedzialności za długi). Wtedy nie będzie zmuszony dopłacać ze swojego majątku do długów spadkodawcy.

Po złożeniu takiego oświadczenia, spadkodawca może zostać wezwany przez sąd  do złożenia dodatkowych oświadczeń:

  • że żaden przedmiot, który należy do majątku po spadkodawcy nie został schowany, ani w żaden sposób utajniony;
  • że oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz wykaz rzeczy, które wchodzą w skład majątku po spadkodawcy (inwentarz) są prawidłowe i zupełne.

Sąd może także zapytać spadkobiercę, czy  nie wie o innych rzeczach, które nie zostały spisane, a należą do majątku spadkodawcy.

Pamiętaj! Gdy spadkobierca świadomie ukryje jakąś rzecz lub wymieni nieistniejące długi po spadkodawcy, to może zostać ukarany za świadczenie nieprawdy. Sąd może wydać postanowienie, że spadkobierca przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi po spadkodawcy (wprost), a wtedy wierzyciele spadkodawcy będą mogli dochodzić swoich pieniędzy także z jego osobistego majątku.

Pamiętaj! Po sporządzeniu spisu inwentarza obowiązkiem spadkobiercy jest spłacenie długów spadkowych, ale tylko w takiej wysokości w jakiej wart jest majątek po zmarłym spadkodawcy.

Spadkobierca spłaca długi w następującej kolejności:

1. koszty egzekucyjne (związane z uzyskaniem spłaty długów po spadkodawcy);

2. niespłacone alimenty (jeśli spadkodawca miał dziecko/dzieci, na które płacił alimenty);

3. odszkodowanie za sporządzone przez spadkodawcę kalectwa, choroby albo niezdolności do pracy innej osoby, ale tylko do potrójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za miesiąc pracy. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł, czyli spadkobierca będzie musiał zapłacić: 5550 zł ;

4. długi zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym  lub zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru;

5. pozostałe należności.

Jeżeli chodzi o nieruchomości obciążone hipoteką lub ruchomość zastawem (prawa nierozerwalnie związane z obciążoną rzeczą, które pozwalają wierzycielowi jako pierwszemu dochodzić swojego długu z rzeczy, która została tym prawem obciążona – niezależnie od tego czy rzecz została sprzedana i niezależnie od tego czy są inni wierzyciele).

Gdy spadkobierca sprzeda rzecz, która obciążona jest hipoteką lub zastawem, to wierzyciel ma prawo zażądać spłaty swojego długu od nowego właściciela.

Jeżeli dług spadkodawcy był zabezpieczony hipoteką lub zastawem, to nie ma tutaj znaczenia jakie oświadczenie zostało złożone przez spadkobiercę ( z ograniczeniem odpowiedzialności za długi czy nie). Wierzyciel może zawsze ściągnąć swoje należności od właściciela rzeczy.

Dla przykładu: gdy spadkobierca sprzeda np. nieruchomość obciążoną hipoteką, to wierzyciel i tak będzie miał prawo starać się o zwrot swoich pieniędzy od osoby, która nabyła nieruchomość i będzie miał pierwszeństwo do dochodzenia swoich należności przed jakimikolwiek innymi osobami.

Pamiętaj! Spadkobierca powinien (wiedząc, ze jest kilku wierzycieli) spłacać długi spadkowe w taki sposób, by każdy z wierzycieli otrzymał choć część tego, co mu się należy. Nie może zdarzyć się tak, że cześć wierzycieli zostanie spłaconych w całości, a inni nie dostaną nic.

Jak SAMODZIELNIE załatwić sprawy spadkowe i przygotować odpowiednie pisma?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.