Fibonacci forex – liczby Fibonacciego na giełdzie forex


Liczby Fibonacciego

Liczby Fibonacciego.

Publikacja Liczby Fibonacciego na rynku FOREX, czyli Harmonic Trading bez tajemnic składa się z trzech części. W pierwszym rozdziale przedstawione zostało ogólne pojęcie geometrii rynku, którego podstawowym celem jest wyznaczenie punktów zwrotnych, stanowiących początki impulsów oraz korekt lub ich zakończenie. Za pomocą tej metody można konstruować niezwykle wiarygodne strefy wsparć i oporów, które swoją skutecznością i sprawdzalnością przewyższają jakiekolwiek inne strategie wyznaczania tego typu poziomów. Oprócz powyższych zagadnień w rozdziale pierwszym poruszyłem również tematykę projekcji cenowych bazujących na szerokiej gamie współczynników Fibonacciego.

W rozdziale drugim omówiona została koncepcja teorii fal Elliotta. Zgodnie z tą teorią rynek porusza się według ściśle określonej liczby szczytów i dołków. Elliott dostrzegł także występowanie pięciu fal wzrostów podczas hossy i trzech fal spadkowych podczas bessy. W swojej pracy omówiłem proporcje Fibonacciego oraz zależności procentowe występujące między falami. Analiza proporcji jest użyteczna przy określaniu zasięgu przyszłego ruchu cen, czego dokonuje się, mierząc relacje pomiędzy poszczególnymi falami. Na końcu tego rozdziału omówione zostały fale impulsu, fale korygujące oraz ich rodzaje.

Rozdział trzeci poświęcony jest tematyce grupowania zniesień Fibonacciego i formacjom ABCD oraz formacjom harmonicznym XABCD. Są to ważne zagadnienia, gdyż stanowią istotny filar tej metody transakcyjnej.W kolejnych częściach tego rozdziału przedstawione zostały formacje cenowe, których wystąpienie na rynku ma ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestora i osiągnięcia potencjalnych korzyści. Te mało znane struktury falowe charakteryzują się niezwykłą skutecznością i efektywnością. Swoje badania oparłem także o analizę formacji świecowych, które mają ogromne znaczenie w prognozowaniu ruchu cenowego na rynku.

W zakończeniu pokazuję, jak praktycznie wykorzystać techniki Fibonacciego w realnych transakcjach. Szczegółowo omawiam momenty wchodzenia i wychodzenia z rynku, konstruowanie zleceń obronnych, a także stosowanie innowacyjnych technik wewnętrznych linii trendu w połączeniu z zaawansowaną analizą Fibonacciego.

Autor: Łukasz Fijołek

Fragment publikacji Liczby Fibonacciego na rynku FOREX, czyli Harmonic Trading bez tajemnic.

Boska proporcja w naturze jako przykład idealnej harmonii.

Posługując się szeregiem Fibonacciego, można wyliczyć wartości, których odzwierciedleniem są zachowania ludzi oraz prawa zachodzące w naturze. Ciąg ten nie jest grą liczbową, ale najważniejszym ze wszystkich odkrytych do tej pory matematycznych ujęć zjawisk naturalnych. Przedstawione niżej przykłady w pełni ilustrują niektóre z jego ciekawszych zastosowań⁹.

9 D. Altevogt, Golden Mean of the Human Body, Fibonacci Quarterly, New York 1971, s. 340.

Ciekawym przykładem jest geometryczny i matematyczny sekret piramidy w Gizie. Każda krawędź piramidy ma 783,3 stopy długości. Jej wysokość wynosi 484,4 stopy. Długość linii bocznej podzielona przez wysokość daje współczynnik phi, czyli 1,618. Wysokość 484,4 stopy to inaczej 5813 cali, a jak wiadomo, 5, 8, 13 to kolejne liczby ciągu Fibonacciego. Zależności te każą przypuszczać, że piramida została zaprojektowana tak, by zawrzeć proporcję 1,618. Współcześni uczeni skłaniają się ku hipotezie, że starożytni Egipcjanie zbudowali ją wyłącznie w celu przekazania następnym pokoleniom swojej wiedzy. Intensywne badania piramidy pozwoliły ustalić, że jej budowniczowie dysponowali znaczną wiedzą matematyczną i astrologiczną. Spośród wszystkich proporcji wkomponowanych w piramidę i jej otoczenie najważniejsza jest liczba 1,618¹⁰.

Nie tylko Egipcjanie wznosili piramidy o doskonałych proporcjach złotego podziału. Podobne zależności odnajdujemy w piramidach meksykańskich. Nie można wykluczyć hipotezy, że piramidy w Egipcie i Meksyku zostały zbudowane w tym samym czasie przez narody wywodzące się od wspólnych przodków. Dowodem jest fakt, jak wielkie znaczenie miała wartość phi w konstrukcji piramid. Przekrój poprzeczny piramidy ukazuje schodową strukturę. Jest 16 stopni w pierwszej części, 42 stopnie w drugiej i 68 w trzeciej. Każda z tych liczb powiązana jest ze sobą współczynnikiem 1,618.

Kolejnym odwzorowaniem liczb Fibonacciego jest ilość odgałęzień wyrastających z łodygi rośliny w miarę jej rozwoju. Idealny przypadek tego zjawiska odzwierciedlają takie rośliny, jak irys, pierwiosnek, krostawiec, stokrotka, michałek. Suma wszystkich rozgałęzień na poszczególnych poziomach wyraża się liczbą Fibonacciego. Sądzić można, że współczynnik Fibonacciego jest właśnie takim prawem¹¹.

Sekwencja ciągu Fibonacciego obecna jest również w Układzie Słonecznym. Odległości księżyców od planety, wokół której się poruszają, są proporcjonalne do wartości z ciągu Fibonacciego. Podobne proporcje możemy spotkać w przypadku odległości poszczególnych planet od Słońca¹².

10 P. Tompkins, Secrets of the Great Pyramid, Harper and Row, New York 1971, s. 367-368.
11 R. Fischer, dz. cyt., s. 5.
12 D. Altevogt, dz. cyt., s. 428-438.

Spis treści:

Wstęp | 5

1 Wykorzystanie narzędzi inwestycyjnych przy użyciu ciągu Fibonacciego | 7

I. Współczynniki Fibonacciego w prognozowaniu poziomów
cenowych oraz ich doskonała proporcja w naturze | 7

II. Boska proporcja w naturze jako przykład idealnej harmonii | 9

III. Współczynniki w geometrii rynkowej wynikające z ciągu
Fibonacciego | 10

IV. Harmonic Trading jako wysoce skuteczny styl inwestycyjny | 13
V. Narzędzia inwestycyjne oparte na zniesieniach, projekcji
i ekspansji Fibonacciego | 16

VI. Wprowadzenie do formacji cenowych ABCD oraz XABCD | 23

2 Koncepcja teorii fal Elliotta jako narzędzie wykorzystywane
do analiz rynkowych | 27

I. Teoria fal Elliotta jako rozbudowana struktura cykli giełdowych | 27

II. Podstawowe zasady teorii Elliotta jako fundament współczesnej analizy technicznej | 28

III. Cykl rynkowy według teorii Ralpha Elliotta | 33

IV. Struktura fal impulsu w rozumieniu Elliotta | 36

V. Struktura fal korekty jako istotny elementw teorii Elliotta | 38

VI. Najczęściej stawiane zarzuty wobec teorii fal Elliotta | 43

3 Struktury harmoniczne jako potwierdzenie występowania geometrii na rynku walutowym forex | 44

I. Formacja cenowa ABCD | 44

II. Formacja cenowa Gartleya | 50

III. Formacja Nietoperza | 54

IV. Formacja Motyla | 57

V. Formacja Kraba | 60

VI. Zarządzanie wielkością pozycji jako istotny czynnik psychologiczny | 64

Zakończenie | 69

Bibliografia | 71

Wykaz tabel | 74

Wykaz rysunków | 75

Tutaj dowiesz się więcej: Liczby Fibonacciego na rynku FOREX, czyli Harmonic Trading bez tajemnic.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.