Jak ogłosić upadłość konsumencką?


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

O  upadłość konsumencką mamy prawo wystąpić raz na 10 lat. Można to zrobić jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie jesteśmy rolnikami (ale nie wszystkie osoby).

O upadłość konsumencką mogą wystąpić tylko te osoby, które stały się niewypłacalne nie z własnej winy ( np. przez chorobę lub utratę pracy). Jeżeli stało się to z powodu utraty pracy, do zwolnienia musi dojść z powodu pracodawcy.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką składa się do sądu rejonowego, wydziału upadłościowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Taki wniosek może złożyć jedynie niewypłacalny dłużnik, nie mogą  tego zrobić wierzyciele. Wniosek kosztuje 200 zł.

Dokumenty potrzebne przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

Do wniosku należy dołączyć m.in kopię dokumentów potwierdzających zadłużenie, dochody, a także opisujące posiadany majątek. Potrzebne będzie także oświadczenie o prawdziwości danych we wniosku.

Trzeba pamiętać o tym, żeby podać sądowi wszystkie informacje, bo jeżeli po ustaleniu planu spłaty okaże się,że coś zostało pominięte, celowo ukryte – sąd umorzy postępowanie. A następny wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć dopiero za 10 lat.

Sąd przed ogłoszeniem upadłości sprawdza w urzędzie skarbowym, czy dłużnik nie przekazał komuś majątku. Tak więc umowy np. darowizny dla kogoś z rodziny, które zostały zawarte w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką staną się w praktyce nieważne. Tak samo rozdzielność majątkowa – jeżeli ustanowiono ją w ciągu ostatniego roku.

W momencie, gdy zostanie ogłoszona upadłość ustaje także wspólność majątkowa. Wspólny majątek małżonków wchodzi w skład masy upadłościowej i zostanie on sprzedany na zwrot długów.

Sprzedażą majątku zajmuje się przeważnie syndyk, ale może się tak zdarzyć, że sędzia komisarz zdecyduje, ze zajmie się tym pod nadzorem syndyka sam dłużnik. W przypadku konieczności sprzedaży domu lub mieszkania, dłużnik otrzyma pieniądze na wynajem mieszkania ( będzie to suma, która odpowiada rocznemu przeciętnemu czynszowi najmu).

Gdy majątek zostanie sprzedany, sąd podzieli pieniądze między wierzycieli. Gdyby nie wszystkie długi zostały spłacone, sąd zbada możliwości finansowe dłużnika i ustali plan i czas dalszych spłat. Mogą one trwać nie dłużej niż 5 lat( są wyjątki, że trwa to 7 lat). Gdy dłużnik wykona plan, pozostała cześć zostanie umorzona.

Jeżeli sytuacja majątkowa dłużnika się poprawi ( np. znajdzie lepiej płatną pracę), to miesięczne spłaty  zobowiązań nie zostaną zwiększone.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Jak otrzymać kredyt gotówkowy w LUKAS Banku ?Aby otrzymać kredyt gotówkowy w LUKAS Banku wypełnij formularz na tej stronie.

LUKAS Bank oferuje swoim klientom :

szybkie kredyty od ręki – w 15 minut otrzymasz kredyt do reki :

od 500 zł do 30 000 zł – okres kredytowania do 48 miesięcy

wysokie kredyty

nawet do 80 000 zł – okres kredytowania do 72 miesięcy

w LUKAS Banku otrzymasz pożyczkę na spłatę innych kredytów

nawet do 50 000 zł – okres kredytowania do 48 miesięcy

LUKAS Bank oferuje specjalne warunki :

nauczycielom, lekarzom, pielęgniarkom, policjantom, wojskowym, prawnikom

a także

emerytom i rencistom

Korzyści kredytu gotówkowego w LUKAS Banku

 • kredyt można przeznaczyć na co się chce
 • można spłacać inne kredyty i płacić jedną mniejsza ratę
 • masz możliwość wybrania daty spłaty raty – da Ci to możliwość dopasowania dnia spłaty do terminu otrzymywania wynagrodzenia za pracę
 • bank daje możliwość połączenia dochodów małżonków – można otrzymać wyższy kredyt
 • bank wypełni dokumenty za Ciebie !
 • nie są wymagane zbędne zabezpieczenia
 • spłacasz równe raty

Aby otrzymać kredyt gotówkowy w LUKAS Banku wystarczy, że zarabiasz 380 zł netto i możesz spłacać inne kredyty.

Osoby, które korzystały już z usług LUKAS Banku otrzymają niższe oprocentowanie, a kredyt zostanie przyznany po przedstawieniu dowodu osobistego.

W LUKAS Banku im większą pożyczkę weźmiesz tym, niższe będzie jej oprocentowanie.

Aby bezpiecznie spłacać kredyt, bank oferuje swoim klientom pakiety ubezpieczeniowe :

 • pakiet życie – jest to podstawowy pakiet ubezpieczeniowy na wypadek śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • rozszerzone pakiety ubezpieczeniowe, które uzależnione są od dochodu
 • pakiet bezrobocie
 • pakiet czasowa niezdolność do pracy
 • pakiet poważne zachorowanie
 • pakiet ubezpieczeniowy assistance  – gwarantujący bezpieczeństwo w życiu codziennym.
 • pakiet assistance obejmuje :
 • pomoc techniczną w domu
 • pomoc medyczną na terenie kraju

Co jest potrzebuje, aby otrzymać kredyt gotówkowy w LUKAS Banku ?

Aby otrzymaćkredyt gotówkowy wystarczy dowód osobisty i dokumenty, które poświadczą, że otrzymujesz stale dochody.

W zależności od źródła Twoich dochodów są to :

 • dla osób, które zatrudnione są na umowę o pracę – aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
 • dla osób na emeryturze – ostatni odcinek emerytury lub kserokopia ( oryginał do wglądu ) ostatniej waloryzacji lub kserokopia (oryginał do wglądu )
 • dla osób na rencie – decyzja o przyznaniu świadczenia oraz ostatni odcinek renty lub kserokopia (oryginał do wglądu ) ostatniej waloryzacji
 • dla osób, które prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub kserokopia (oryginał do wglądu ) nakazu płatniczego oraz kserokopia (oryginał do wglądu )oryginał do wglądu ) ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – kserokopia(oryginał do wglądu ) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 6 miesięcy
 • dla osób z innym źródłem dochodów – według indywidualnych ustaleń z LUKAS Bankiem

Oprocentowanie kredytu gotówkowego w LUKAS Banku

Stawki oprocentowania w skali rocznej, obowiązujące od 13.02.2009r.

Kwota kredytu do wypłaty

od 500 zł do 80 000 zł

Oprocentowanie

9,9 – 20%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej, a jego oprocentowanie od historii kredytowej. Jeżeli osoba starająca się o kredyt była już klientem LUKAS Banku i terminowo spłacała kredyt, bank zaoferuje jej niższe oprocentowanie.

Kredyt gotówkowy LUKAS Bank

 • oprocentowanie od 9,9%
 • akceptujemy wszystkie typy dochodów
 • min. kwota 500 zł, max. 80 000 zł na dowolny cel
 • maksymalny okres kredytowania do 6 lat

Złóż wniosek